Тараєвська Леся Степанівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає маркетинг, екологічний менеджмент і аудит, інфраструктура товарного ринку, економіка природокористування
Сфера наукових інтересів інноваційний розвиток, маркетинг ринку праці, екомаркетинг, соціальне партнерство
Основні праці
  1. Тараєвська Л. С. Стратегічні підходи щодо забезпечення збалансованості розвитку робочих місць і робочої сили у контексті концепції здорового ринку праці / Л. С.Тараєвська // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2010. — Т.2. — С. 88 — 91.
  2. Тараєвська Л. С. Особливості соціального маркетингу та формування концепції розвитку некомерційних організацій / Л. С. Тараєвська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. — 2012. —Вип. 9. — С. 238 — 245.
  3. Тараєвська Л. С. Методичні підходи щодо оцінки рівня управління організацією / Л.С. Тараєвська, Л.І Ріщук // Економічний аналіз: зб. наук. праць . Тернопільський національний університет. — Тернопіль, 2013. — Вип. 12. — Частина 4. — С.79 — 84.
  4. Tarayevska L. S. Industrial systems ecologization as an urgent need and necessity of modern development [Internet source] / L. S. Tarayevska, M. M. Chychul // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. — 2015. — № 1. — Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_11.pdf.
  5. Тараєвська Л. С. Структурна перебудова промислових підприємств на засадах екоменеджменту / Л. С.Тараєвська, М. Ю.Петрина // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2015. — Вип. 11. — Т. 1. — С.26 — 31.
Email taraevska@yandex.ua