Тараєвська Леся Степанівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає маркетинг, екологічний менеджмент і аудит, інфраструктура товарного ринку, економіка природокористування
Сфера наукових інтересів Інноваційний розвиток, маркетинг ринку праці, екомаркетинг, соціальне партнерство.
Основні праці

 

  1. Тараєвська Л.С. Реструктуризація промислових підприємств як одна з передумов використання засад екологічного менеджменту/Л.С.Тараєвська// Міжнародні економічні відносини та світове господарство :науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 6, частина 3 – Ужгород, 2016 – С. 78-81.
  2. Тараєвська Л.С. Механізм реалізації засад екологічного менеджменту на промислових підприємствах /Л.С.Тараєвська// Економіка та суспільство (електронне фахове видання) Випуск №2, квітень 2016. Режим доступу:www.economyandsociety.in.ua
  3. Тараєвська Л.С. Розвиток паливно-енергетичного комплексу як складова енергетичної безпеки /Л.С.Тараєвська// Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи – колективна монографія – Івано-Франківськ, 2017 – С.25-41
  4. Тараєвська Л.С. Екологічна складова інтегрованого внутрішнього ризику організації /Л.С.Тараєвська, Л.І.Ріщук//  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка . - Вип. 12 - Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» 2017, С.55-62
  5. Тараєвська Л.С. Бенчмаркінг як інструмент відбору найбільш    конкурентних проектів природоохоронного призначення / Л.С.Тараєвська//  // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал – Випуск 26, Частина 2, 2018 – Одеса – С. 39 - 43
  6. Тараєвська Л.С. Управління маркетинговою діяльністю з врахуванням доцільності використання комунікаційних інструментів підприємства в мережі Інтернет / Л.Тараєвська// Економіка та суспільство (електронне фахове видання) 2019. № 20.  URL:http://economyandsociety.in.ua  

 

Email taraevska@yandex.ua