Станьковська Ірина Мирославівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає  Маркетинг; Управління конкурентоспроможністю Організація, планування та управління виробництвом 
Сфера наукових інтересів Управління конкурентоспроможністю Маркетинг Менеджмент
Список основних праць
  1. Станьковська І. М. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств / І. М. Станьковська, І. Мриц // Наукові вісті приватного вищого навчального закладу «Галицька академія». Спеціальний випуск. — 2010, Івано-Франківськ. — С. 114 — 121.
  2. Станьковська І. М. Формування стратегії конкурентного розвитку організації / І. М.Станьковська, М. А. Ревуцький // Наукові вісті приватного вищого навчального закладу «Галицька академія» (економічні та суспільні науки). — Івано-Франківськ. — 2010. — № 18 (2). — С. 45 — 51.
  3. Станьковська І. М. Дослідження параметрів конкурентоспроможності  потенціалу підприємства / І. М. Станьковська, І. Г. Кінаш // Актуальні проблеми розвитку регіону. Науковий збірник. Випуск IV / За ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. — С.156 — 160.
  4. Станьковська І. М. Маркетингові послуги в управлінні конкурентоспроможністю: діагностика, оподаткування, експертиза / І. М. Станьковська, І. М. Перевозова // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць. — Івано-Франківськ : Плай, 2012. — № 2 (20). — С. 407 — 415.
  5. Станьковська І. М. Управлінська діагностика: загальна концепція та застосування в системі управління конкурентоспроможністю / І. М.Станьковська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. — Івано-Франківськ : Нац. унів. Ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 9. — Т.2. — С. 83 — 88.
  6. Станьковська І. М. Економічна експертиза системи управління конкурентоспроможністю підприємства в частині управлінських показників / І. М. Станьковська, І. В. Перевозова // Колективна монографія [«Теоретичні та практичні аспекти стихійного розвитку фінансової системи України»]: / [Під ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко]. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — Ч.2. — С.159 — 167.
  7. Станьковська І. М. Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону: взаємоузгодження стратегічних альтернатив / І. М.Станьковська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. — Івано-Франківськ : Нац. унів ім. В. Стефаника, 2014. — Вип. 10. — Т.2. — С. 141 — 148.
  8. Станьковська І. М. Маркетингова стратегія як інструмент управління конкурентоспроможністю організації / І. М. Станьковська, М. І. Деркач // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. — Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2015. — Вип.11. — Т.1. — С. 57 — 64.
  9. Станьковська І. М. Діагностика інтелектуалізованої системи управління конкурентоспроможністю економічних систем / І. М. Станьковська // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. — ІФНТУНГ, 2015. — С. 63 — 87.
Email