Овецька Ольга Валеріївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає: Управління проектами, Операційний менеджмент, Основи менеджменту, Організація діяльності
Сфера наукових інтересів: Економічна безпека підприємств, інноваційна діяльність, управління проектами
Основні праці:
 1. Овецька О. В. Реінжиніринг процесів газотранспортного підприємства / О.В. Овецька, А. Хомин // Моделювання регіональної економіки. —  2009. — № 2 (14). — С. 150—157.
 2. Овецька О. В. Організаційні засади удосконалення управління на підприємствах теплової енергетики / О. В. Овецька, А. Д. Хомин // Науковий вісник ІФНТУНГ. — 2011. — № 4 (30). — С.  66—70.
 3. Овецька О. В. Організаційна культура підприємств: аналіз та формування / О. В.Овецька // Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя: 21-а всеукраїнська (Перша міжнародна) науково-практична конференція, «Южноукраинский гуманитарный альянс», 13-18 травня 2013 року: Збірник матеріалів. — Запоріжжя, 2013. — С. 41—42.
 4. Овецька О. В. Analysis and increase of management efficiency of oil and gas extractive enterprise’s potential / О. В.Овецька //  Нафтогазова енергетика-2013: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, ІФНТУНГ, 7-11 жовтня 2013 р.: Збірник матеріалів. — Івано-Франківськ, 2013. ¬— С. 400—402.
 5. Овецька О. В. Розробка і впровадження віртуальних лабораторних практикумів у підготовку інженерних кадрів / О. В. Овецька, С. О. Овецький, К. О. Равнушкіна  // Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя: Всеукраїнська науково-практична конференція, «Южноукраинский гуманитарный альянс», 20-25 травня 2014 року: Збірник статей. — Запоріжжя, 2014. — С. 90—91.
 6. Овецька О. В. Роль газотранспортної системи у формуванні енергетичної безпеки України / О.В.Овецька // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». — Харків: ХНАДУ (21 листопада 2014 р.). — С. 93
 7. Овецька О. В Стан та перспективи використання сучасних освітніх технологій при підготовці інженерів та менеджерів / О. В. Овецька // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми та перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»: – Донецьк: ДонНУЕТУ (25 листопада 2014 р.). — С. 77—78.
 8. Овецька О. В. Проблеми та перспективи підготовки менеджерів нафтогазового профілю / О. В. Овецька //  Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи»: — (10-12 грудня 2014 р.). — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.  — С. 332—334
 9. Овецька О. В. Управління економічною безпекою нафтогазових підприємств / О. В. Овецька, Ю. І. Осіва //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем»: — (20-22 травня 2015 р.). — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. — С. 212—214.
 10. Овецька О. В. Управління економічною безпекою підприємства / О. В. Овецька  //  Розділ кол. монографії «Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами». — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. — С. 130—144.
 11. Овецька О. В. Кадрові  аспекти управління економічною безпекою підприємства / О. В. Овецька //  Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, «Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни», 23-24 жовтня 2015 року. — Львів, 2015. — С. 46—48.
Email: oveckuj@rambler.ru