Кісь Галина Романівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає: логістика; управління конкурентоспроможністю, управління потенціалом підприємства; електронна комерція
Сфера наукових інтересів: менеджмент, конкурентоспроможність підприємства,  механізм відтворення потенціалу соціально-економічних систем, електронна комерція
Основні праці:
  1. Кісь Г. Р. Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов’язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України / Г. Р. Кісь, В. П. Петренко, А. П. Андибур // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. — 2016. — 1 (13). — С. 10—27.
  2. G. Kiś, Opracowanie struktury koncepcyjnej intelektualizacji systemu menedżmentu przedsiębiorstw w kontekście efektywności zarządzania zmianami / S. Kiś, V. Petrenko, G. Kiś // Zeszyty Naukowe.ALMAMER. — 2016. — №1. — S. 185—193.
  3. Кісь Г. Р. Неформальна освіта як засіб інтелектуалізації персоналу підприємства / Г. Р. Кісь, С. Я. Кісь, А. П. Андибур // Україна-ЄС. Сучасні технології, економіка та право (збірник міжнародних наукових праць). Частина 2. — Чернігів : Редакційно-видавничий відділ ЧНТУ, 2016. — С. 230—232.
  4. Кісь Г. Р. Особливості формування результатів діяльності підприємства в умовах економіки знань / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. Том 20. Випуск 3. 2015 р. — С. 106—110.
  5. Кісь Г. Р.  Інтелектуалізація як умова відтворення потенціалу підприємства в економіці знань / Г. Р. Кісь // Фактори сталого розвитку сучасної держави в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. — Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015. — Ч. 2. — С. 132—134.
  6. Кісь Г. Р. Явище «інтелектуалізації» у діяльності соціально-економічних систем / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь // Галицький економічний вісник: науковий журнал. Тернопільський нац. технічний у-т ім. І. Пулюя, 2015р. — № 4 (33). — С. 94—101.
  7. Кісь Г. Р. Відтворення економічного потенціалу в системі стратегічного розвитку торговельних підприємств / Г. Р. Кісь // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 7, Частина 3, 2014 р. — С. 48—51..
  8. Кісь Г. Р. Економічний потенціал підприємства в умовах економіки знань / Г. Р. Кісь // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості» 1(9), 2014. — С. 90—96.
Email: