Кочкодан Володимир Богданович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає методи прийняття управлінських рішень, управління НГК, АРМ менеджера
Сфера наукових інтересів управління структурою капіталу підприємства, впровадження інформаційних систем в управління підприємством
Основні праці
  1. Кочкодан В. Б. Імітаційна модель управління структурою капіталу: теоретичний аспект / В. Б. Кочкодан // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 3 (20). — С. 335 — 341.
  2. Кочкодан В. Б. Теоретичні аспекти прогнозування структурних характеристик капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Інноваційна економіка. — 2014. — № 2 (51). — С. 48 — 53.
  3. Кочкодан В. Б. Комплексна оцінка стану зовнішнього середовища підприємства в контексті управління структурою його капіталу / В. Б. Кочкодан // Сталий розвиток економіки. — 2014. — № 1 (23). — С. 47 — 55.
  4. Кочкодан В. Б. Порівняльна характеристика підходів до управління структурою капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. — 2015. — № 12. — С. 225 — 233.
  5. Кочкодан В. Б. Апробація методики прогнозування структурних характеристик капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Регіональна економіка та управління. — 2015. — № 2(05). — С. 121 — 124.
  6. Кочкодан В. Б. Проблеми прогнозування структурних характеристик капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». — Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2015. — С. 154 — 156.
  7. Кочкодан В. Б. Поняття структури капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем». — Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. —  С. 64 — 66.
  8. Кочкодан В. Б. Місце фінансового планування в системі управління структурою капіталу / В. Б. Кочкодан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів». — Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — Ч. 1. — С. 139 — 140.
  9. Кочкодан В. Б. Проблеми гнучкості системи управління структурою капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку». — Київ : Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. — Ч. 1. — С. 77 — 78.
  10. Кочкодан В. Б. Актуальні проблеми вибору заходів щодо управління структурою капіталу підприємства / В. Б. Кочкодан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації». — Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, 2015. — С. 57 — 58.
Email kvb2012@ukr.net