Перевозова Ірина Володимирівна

Перевозова І. В.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996, 1997

 

Спеціальність

Спеціальність "Автоматизоване управління в технічних і організаційних системах", 1996

Державне управління, спеціалізація «Економіка», 1997

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу

Наукові інтереси

Економіко-управлінські, маркетингові та облікові засади розвитку соціально-економічних систем, кріптовалюта, економічна експертиза, контролінг, підприємництво, інноваційний розвиток, розвиток ЗВО України

Загальна інформація

Працює в ІФНТУНГ з 1999 року і до сьогодні. Автор понад 350 наукових праць (наукових статей, навчальних посібників, підручників, монографій), понад 20 з яких індексуються в базах Scopus та WoS.

Академік Академії економічних наук, судовий експерт – економіст, САР, Голова Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», Голова Івано-Франківського регіонального представництва Індустріального гендерного комітету по рекламі, член Івано-Франківського обласного «Центру досліджень лідерства і менеджменту»» (з 2018); член Всеукраїнської організації судових експертів «Союз експертів України» (з 2008);Член Громадської організації «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка» (з 2014); член Івано-Франківська обласна громадська організація «Суспільна амністія» (з 2016); член вченої ради інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ; член спеціалізованої вченої ради Д20.052.06.

Експертка пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти;

Нагороджена неодноразово грамотами університету, Міністерства юстиції України, Союзу експертів України, нагрудним знаком «За досягнення у судовій експертизі» (посвідчення № 83 від 05.10.2011 р.), медаллю «50 років ІФНТУНГ» (посвідчення від 21.08.2017 р.). Оголошені Подяки мерів Івано-Франківська (2013 р., 2019р.).

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

21.03.15 р. - 31.10.15 р. стажування на базі Тернопільського національного економічного університету (свідоцтво 12 СПВ № 126845 від 31.10.15 р.)

30.03.2015 р. - 2.04.2015 р. підвищення кваліфікації «Ukraine – EU/ Modern technology, вusiness and law», Кошице, Словакія,  (свідцтво №2015-1/55)    

20.11. 2017 р. - 15.06. 2018 р. підвищення кваліфікації з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (свідоцтво ЦДН № 02070855/000060-18 від 15.06.2018р.)

13.03.2018 р. – 14.06.2018 р. міжнародне стажування за програмою «Підприємництво і маркетинг» в Вищій школі соціології і економіки в Пшеворкську, Польща (свідоцтво DK/WSSG/2018-166)

08.09.2018 - 16 09. 2018 р.Міжнародне стажування за програмою "Інновації в науці: виклики часу"  у Varna Free University «Chernorizets Hrabar», Варна, Болгарія (сертифікат № C-9107 від 15.09.2018 р.)

жовтень 2019 р. отримання вченого звання  - професор.

Навчальна робота
 1. Бізнес-діагностика
 2. Управління витратами підприємств
 3. Управління підприємницькими проектами
 4. Антикризове управління підприємством
 5. Управлінський облік
 6. Основи бізнесу
 7. Основи маркетингової діяльності
 8. Стратегічний маркетинг
 9. Методологія фундаментальних і прикладних досліджень

 

Наукова діяльність

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: "Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України", 2003 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: "Теоретичні та організаційні засади економічної експертизи в управлінні підприємствами", 2014 р.

Напрями наукової роботи:

Економіко-управлінські, маркетингові та облікові засади розвитку соціально-економічних систем, кріптовалюта, економічна експертиза, контролінг, підприємництво, інноваційний розвиток, розвиток ЗВО України

Патент U141817 від 27.04.2020 р.

Авторські свідоцтва:

А.с. № 97516 від 12.05.2020 р. Стаття «Методичні аспекти внутрішнього аудиту виконання інвестиційних програм підприємств теплопостачання»/ І.В.Перевозова

А.с. № 97512 від 12.05.2020 р. Стаття «Основні напрями створення єдиної системи обліку газу в сферах транспортування та споживання побутовими споживачами» / Перевозова І.В., Гречаник Н.Ю., Швед О.М.

А.с. №69775 від 17.10.2016 р. Монографія «Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю»/І.В.Перевозова
А.с. № 53924 від 04.03.2014 р. Навчальний посібник «Методи активного навчання у підготовці фінансиста»/Кропельницька С. О., Перевозова І. В.
А.с. №34526 від 11.08.2010 р. Проект Концепції державної боргової доктрини України / І.І.Плець, І.В.Перевозова.
А.с. ПА №2953 від 21.01.2000 р. Наукові твори «Деякі аспекти застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями», «Рекомендації щодо вдосконалення і реформування фінансово-кредитної сфери»/І.В.Перевозова 

Науково-дослідні теми, в яких прийнято участь (вибрані):

Формування теоретико-методологічних засад забезпечення економічного розвитку регіону та його оцінка в стратегічній перспективі (0110U006581)

Управління економічною ефективністю діяльності підприємств (0118U000786)

Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності (0107U001146)

Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів,  галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань (0116U006782)

Наукові та прикладні економіко-управлінські засади розвитку соціально-економічних систем на основі інноваційних трансформацій їх складових (0114U004855)

Науково-методологічні та практичні засади механізму управління розвитком підприємств нафтового комплексу України (0117U003830)

Науковий керівник:

1) дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності Обельницька Х.В. (2016);

2) дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності Морозової О.С. (2019);

3) дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності Даляк Н. А. (2019).

Участь в редакційних колегіях наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

1. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Нафтогазова галузь України» (з 2016);

2. Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» (з 2019 р.);

3. Член редакційної колегії Вісника Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки ( з 2019 р.)

 

Вибрані публікації
 1. Perevozova, I. Holistic approach based assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments / Perevozova, I., Babenko, V., Krykhovetska, Z., Popadynets, I.// E3S Web Conf. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Volume 166, 2020.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613022
 2. Perevozova I. Introduction of strategic management technology into the existing organizational and economic mechanism of the enterprise / Perevozova I., Andryushchenko I., Vysotska M., Vasyliev A., Krivorotenko L.// Academy of Strategic Management Journal. 2019 Vol: 18 Issue: 1.
 3. Perevozova I. Formation of account of reservoir expenses model / Perevozova I.,  Mokhnenko A., Mykhailyshyn L., Stalinska O., Vivchar O.// Transformation of Accounting, Auditing, Reporting, Finance. Academy of Accounting and Financial Studies Journal                                                               Volume 23, Special Issue 2, 2019
 4. Перевозова І.В. Дослідження системи взаємовідносин з контрагентами як елемент оцінювання ефективності діяльності підприємства /Перевозова І.В., Даляк Н.А.// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм». 2019. № 9. С. 100-108.
 5. Perevozova I. Organization of analytical procedures at the audit of continuity of the enterprise activity/ Perevozova I.,  Hryhoruk P., Prystupa L., Abesinova O., Melnyk N.// Transformation of Accounting, Auditing, Reporting, Finance. Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23, Special Issue 2, 2019