Кузьменко Едуард Дмитрович

Фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Геофізик

Науковий ступінь

Доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики

Державні нагороди

Медаль В.І. Лучицького – 2003 р.; Почесний розвідник надр – 2004 р.; Медаль Рентгена – 2006 р.; Пам’ятний знак ім. Л.І. Лутугіна – 2006 р.; Пам’ятний знак “За заслуги у розвідці надр” – 2006 р.; Знак “За наукові досягнення” – 2007 р.; Кращий науковець року – 2007 р.; Нагрудний знак “Петро Могила” – 2008 р.; Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” – 2008 р.; Орден “Золотий Орел”; лауреат державної премії України в галузі науки і техніки – 2010 р.

Загальна інформація

Народився 26.03.1948 р.н., м. Івано-Франківськ. Доктор геолого-мінералогічних наук (1994 р.), професор (1996 р.). Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (1971 р.), Львівський державний університет ім. І. Франка (1990 р.).

Працював у Плесецькому комплексі геологом-розвідувальником (1971-1978 рр.) та Новодвинських (1979 р.) геофізичних експедиціях Архангельського територіального геологічного управління. Від 1979 р. – в Івано-Франківському технічному університеті нафти і газу: 1994-1999 рр. – завідувач, від 1999 р. – професор кафедри польової нафтогазової геофізики. Наукові дослідження у галузі геофізичного забезпечення контролю експлуатації вуглеводнів, гідрогеології та інженерної геології. З 2004 р. – завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, статей, патентів, наукових відкриттів, матеріалів доповідей наукових і науково-практичних конференцій.

 

Наукова діяльність

Основними напрямками науковій діяльності  є інженерна геологія та геофізика, і є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі наук про Землю. Наукові напрацювання не мають аналогів в Україні та за її межами. Розроблені методики просторово-часового прогнозування екзогенних геологічних процесів з використанням геофізичних методів і геоінформаційного аналізу дозволили розробити універсальні прогнозні системи для попередження їх негативного впливу на навколишнє середовище. Достовірність та правильність цих методик неодноразово були підтверджені при виконанні ряду науково-дослідних робіт під керівництвом Едуарда Дмитровича.

Вибрані публікації

1. Розрахунок еколого-геологічних ризиків зсувної небезпеки // Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, Т. Б. Чепурна, І. В. Чепурний / Восточно-Европейський журнал передовых технологий. 2016. / Т. 1, №10 (79). – с. 18 – 25. DOI 10/15587/1729-4061/2016/59687

2. Прогнозування зсувів: монографія / За редакцією Е. Д. Кузьменка – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 601с.

3. Bagriy S. M., Davybida L.I., Kuzmenko E.D. Spatial modeling and prediction of environmental situation when  filling Dombrowski quarry: GIS approach // Науковий вісник НГУ №2 (158), 2017. – С. 106 – 111.

4. Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли в задаче мониторинга оползневых процессов на склонах Киевского водохранилища / Кузьменко Э. Д., Кривьюк И. В., Кузнецов И.В., Зинченко В. П. // Геодинаміка – 2016. № 2 (21) . – С. 109 – 122.

5. Geoinformational prognostic model of mudflows hazard and mudflows risk for the territory of Ukrainian Carpathians / Tetiana B. Chepurna, Eduard D. Kuzmenko, Igor V. Chepurnyj // Contemporary Trends in Geoscience – 2017. Volum 6(1) – 57 – 69.

Контакти