Фадєєва Ірина Георгіївна

Додаткова інформація
фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

 

Спеціальність

Економіка і організація нафтової і газової промисловості

Кваліфікаційний рівень

інженер-економіст

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

завідувач кафедри фінансів ІФНТУНГ

Наукові інтереси
 1. Методологічні проблеми  управління фінансово-економічними результатами,  виробничо-господарською діяльністю, розвитком та конкурентоспроможністю підприємств нафтогазового комплексу.
 2. Контролювання, моніторинг та діагностика фінансової діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.
 3. Управління витратами та собівартістю продукції, фінансовий контролінг.
 4. Процесний підхід до управління фінансовою діяльністю підприємств.
 5. Ідентифікація та запобігання  фінансовим та іншим ризикам  діяльності підприємств

 

 

Державні нагороди

Грамота Івано-Франківської ОДА, 2016 рік

Загальна інформація

 Фадєєва Ірина Георгіївна є випускницею кафедри економіки підприємства Івано-Франківського інституту нафти і газу,

Вміє поєднувати теоретичні знання  з практичною діяльністю.- після завершення навчання в університеті більше 12 років працювала завідувачем фінансового відділу-головним бухгалтером на підприємстві. Має значний управлінський досвід.

 Успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 2002 року і до сьогодні спочатку доцентом кафедри економіки підприємств, потім професором і завідувачем кафедри фінансів. Загальний науково-педагогічний стаж – більше 16 років.

Фадєєва І.Г. є автором більше 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 наукових монографій, результати яких впроваджені на підприємствах НГК, 4 навчальні посібники, що використовуються у навчальному процесі.

Під керівництвом Фадєєвої І. Г. здобула науковий ступінь Гринюк Оксана Іванівна, 2018. 

І.Г. Фадєєва є керівником аспірантури, в якій у навчається один аспірант очної і один аспірант заочної форми навчання.

І.Г. Фадєєва  за напрямками своїх наукових досліджень постійно представляє університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема, у закордонних – у Німеччині, Польщі, Болгарії, Чехії, Канаді.

Навчальна робота

- Фінансовий аналіз

- Фінансовий контролінг

- Автоматизація бізнес-процесів

- Інвестування ІТ управління з врахуванням фінансових ризиків

- Управлінський облік

Наукова діяльність

У 2004 році  успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інтегрована система оперативного оцінювання витрат  підприємств», яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності діяльності та управління фінансовою діяльністю нафтогазових підприємств.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системно-синергетичні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури».

Вибрані публікації

  44  11​​​​​​​

https://scholar.google.com/citations?user=2qzABnEAAAAJ&hl=uk

 1. ​​​​​​​Application of modern modeling in system of strategic management at oil and gas companies Fadyeyeva, I.Horal, L., Economic Annals-XXI, 2014, 1-2(1), pp. 106–109
 2. Near-term forecasting of drilling cost of borehole by fuzzy logic Sementsov, G.Chigur, I.Fadeeva, I., Advances in Soft Computing, 2000, 6, pp. 406–410

 3. Фадєєва І.Г. Системно-синергетичні засади управління розвитком нафтогазових підприємств корпоративної структури.[монографія] – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ: ПП Кузів Б.П. – 2012, 465с.
 4. Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України [монографія] . – Спасів Н.Я., Фадєєва І.Г. та ін., Івано-Франківськ : ПП Кузів Б.П. – 2016, 256с.
 5.   Fadyeyeva I. Synthesis of Management System Structure at Oil and Gas Enterprises of Corporate Structure. Scientific journal “Economics and Finance . Perspective economic and management essues: Collecton of scientific articles. – “East West”Assposiation For Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, Austria, 2015. – P.213-220
 6.    Fadyeyeva I. Models and Methods of Forecasting the Entity’s Financial Position. Scientific journal “Economics and Finance”. Actual problems of modern economy development: Collecton of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne,Australia, 2015 . – P.212-217.
 7. Фадєєва І. Г. Концептуальний підхід до розвитку систем інтелектуальної підтримки процесів прийняття рішень у системі контролінгу бізнес-сегменту економіки upstream / І. Г. Фадєєва //  Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». - № 2. - 2015. – С. 6-12.
 8. Фадєєва І.Г. Ідентифікація форм функцій належності для задач прогнозування і управління у фінансових системах на основі Fuzzy Logic. – І.Г. Фадєєва - Сборник научных трудов SWorld, 2014
 9. . Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises’ activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 4. P. 256-264. (WoS)
 10. Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Methodical Bases of Risks Identification and Assessment at Oil and Gas Extraction Enterprises. Promising Problems of Economics and Management: Collection Of Scientific Articles. Publishing house “BREEZE” – Montreal, Canada. 2015. P. 43-48.
 11. Фадєєва І. Г., Гринюк О. І. Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 212–220.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-212-220
 12. Фадєєва І. Г., Пиріг А. М. Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств.- Бізнес Інформ.*- Харків, 2019. №7. C. 312–319.​​​​​​​​​​​​​​

 

Контакти