Дербеньова Лідія Вікторівна

Дербеньова Лідія Вікторівна
Alma mater

Філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника

Спеціальність

10.01.02 – «Російська література» Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття»

Кваліфікаційний рівень

Доктор філологічних наук, професор

Науковий ступінь

Доктор філологічних наук, професор

Вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Місце роботи, посада

 ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Наукові інтереси

1. Теоретичні проблеми культури і літератури. 2. Проблеми комунікації як науки і складової культури.

Державні нагороди

Подяки та грамоти ректорату, Інтституту.

Загальна інформація

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Доктор філологічних наук, 2008 р. 10.01.02 – «Російська література». Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття»

Навчальна робота

«Науково-дослідна робота студентів», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Етика ділового спілкування», «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує навчальними практиками, курсовими і дипломними роботами.

Наукова діяльність

Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри зарубіжної і російської літератури Прикарпатського національного університету. У 1990-1991 роках Міністерством закордонних справ була відряджена у Сірію у якості викладача-мовника Військової академії. Після повернення в Україну, навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету за спеціальністю «Зарубіжна література» під керівництвом д. філол. н., проф. Теплинського М. В. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та покладені в основу докторської дисертації. Кандидатська дисертація з проблем європейського натуралізму була захищена в Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у 2001 році.

У 2000 році Дербеньова Л. В. розпочала діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу як сумісник на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. З 2002 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теоретичні проблеми культури і літератури стали провідними у дослідженнях Дербеньової Л. В.. Науковий інтерес до літературної теорії призвів до розуміння необхідності продовжити навчання в докторантурі. У 2004 році Дербеньова Л. В. поступила в докторантуру Донецького національного університету за спеціальністю «Теорія літератури», яку успішно закінчила у 2008 році. Захист докторської дисертації відбувся у тому ж 2008 році. Тема дисертації: «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття».

З 2009 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді професора кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає курс «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує магістерськими роботами. Проблеми комунікації як науки і складової культури, стають пріоритетними у наукових розвідках Дербеньової Л. В. 

У 2011 році професор Дербеньова Л. В. стала завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності. 

Вибрані публікації

Понад 60 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 7 (в тому числі 2 посібники) відображають напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність».