Шкіца Леся Євстахіївна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

ауд. 4405,
тел.72-71-65
lshkitsa@nung.edu.ua

Напрям наукових досліджень:

  • вдосконалення методів викладання графічних дисциплін.
  • екологічна безпека в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів.

З 2003 року доктор технічних наук Шкіца Леся Євстахіївна є завідувачем кафедри інженерної і комп’ютерної графіки, де активно працює над удосконаленням методів викладання дисциплін кафедри згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розробкою відповідної навчально-методичної літератури для дисциплін: „Нарисна геометрія,  інженерна та комп’ютерна графіка”, „Комп'ютерна графіка” „Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт” і є автором понад 20 методичних розробок.

Шкіца Леся Євстахіївна є досвідченим науковцем і автором понад 100 наукових праць; у співавторстві отримано авторське свідоцтво, п’ять патентів на винахід та корисну модель; видано у співавторстві монографію, навчальний посібник з грифом МОН України; отримано Державну премію України в галузі науки та техніки (2008р) та премію обласної державної адміністрації та обласної ради в номінації "Найкращий вчений 2008".

Професор Шкіца Л.Є. працює над створенням наукової школи з розробки та впровадження наукових та методологічних основ екологічної безпеки гірничопромислових комплексів. Під її керівництвом підготовлено і захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.