Erasmus+

Україна є країною-партнером програми Erasmus+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів. Порограма Erasmus+ включає кілька ключових напрямів діяльності:

  •  К1: Мобільність студентів та працівників у вищій освіті. Даний напрям включає кредитну та ступеневу мобільність студентів, викладання (викладацьке відрядження) та розроблення інноваційних методів викладання.  
  • К2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками. Вона має на меті зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті, посилення структурованої та довготермінової співпраці між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.  
  • К3: Підтримка реформ. Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу.
  • Напрям Жан Моне. Ціль напряму Жан Моне в рамках Erasmus+: активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної Європи.

ІФНТУНГ співпрацює в рамках Erasmus+ з університетом м. Мішкольц (Угорщина).

Міжінституційною угодою між університетами передбачена двостороння кредитна мобільність студентів та викладацькі відрядження з метою викладання. Напрям: Науки про Землю та Інженерія (Earth Sciences and Engineering).