Часи – складні, але плани - сміливі

Вчена рада, планове засідання якої відбулося нині в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, розглянула низку важливих для подальшого розвитку освітнього закладу питань.

Зокрема, за результатами голосування членів ради, вчене звання доцента ухвалено присвоїти викладачам ІФНТУНГ Бацалу Я.В. (каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки), Витвицькому І.І. (каф. буріння свердловин), Касіянчуку Д.В. (каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики), Фешанич Л.І. (каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій), Шанковському А.З. (каф. фізичного виховання та спорту), Перович Л.Л. (каф. геодезії та землеустрою), Криницькому О.С., Біліщуку В.Б. та Чуйко М.М. (каф. метрології та інформаційно-вимірювальної техніки).

Вчене звання професора, за рішенням членів ради, отримають Стрілецький Ю.Й. (каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем), Юрчишин В.М. і Пасєка М.С. (каф. інженерії програмного забезпечення), Мойсеєнко Л.А. (каф. вищої математики), Мінакова С.М. (каф. підприємництва та маркетингу), Михайлів М.І. (каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

Члени ради ухвалили доручити завідування кафедрами: зварювання – Шлапаку Л.С., вищої математики – Мойсишину В.М., геології та розвідки нафтогазових родовищ – Михайлів І.Р., інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем – Заміховському Л.М., підприємництва та маркетингу – Перевозовій І.В., публічного управління та адміністрування – Орлів М.С.1

Також було вирішено провести низку змін у структурі університету, внести корективи в Положення про конкурсний відбір НПП, обрання директора НТБ та призначення на посаду директора ННІ, директора коледжу ІФНТУНГ; затверджено  Положення про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу ІФНТУНГ, рекомендовано до друку низку підручників, посібників, монографій викладачів ІФНТУНГ тощо.

В центрі гарячого обговорення членів ради опинилась пропозиція щодо створення на базі Інституту природничих наук і туризму Центру досліджень Старуні, озвучена директором інституту В.Г.Омельченком. Питання надзвичайно важливе, оскільки ця геологічна пам’ятка загальнодержавного значення вже не один десяток років перебуває у фокусі уваги науковців університету. Мета створення такого Центру – піднести її до рівня геопарку під опікою ЮНЕСКО. Шлях до цієї мети – складний і тривалий, тому члени ради ухвалили рішення про створення Центру, а організаційні питання будуть врегульовані вже найближчим часом, з огляду на заявлені потреби територіальної громади, де знаходиться пам’ятка, та з урахуванням потенціалу університету.

А він значний, про що свідчить один із найприємніших моментів засідання ради, яка рекомендувала до нагородження проректора з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Куровця С.С. і доцента кафедри фізичного виховання та спорту Крижанівського В.Р. грамотами МОН України, завідувача кафедри комп’ютерних систем і мереж Мельничука С.І. медаллю «За заслуги перед ІФНТУНГ», завідувача кафедри нафтогазової геофізики Федоришина С.Д. відзнакою «За заслуги перед Прикарпаттям».

Такі особистості – репутаційний ресурс ІФНТУНГ, де є чимало наукових зірок, але якому, за висловом ректора університету Є.І.Крижанівського, ще належить стати командою-зіркою.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4