ІФНТУНГ співпрацюватиме з лабораторією Дністровського БУВР: під прицілом якість води та ґрунтів

21 березня в рамках презентації надсучасної лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів відбулось підписання угоди про співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів.

ІФНТУНГ представляла делегація у складі першого проректора Мандрика О. М., проректора з наукової роботи Чудика І. І., директора НДІ нафтогазової енергетики і екології  Тершака Б. А.,  завідувача кафедри туризму Архіпової Л. М. та завідувача кафедри екології Адаменка Я. О. Надсучасне обладнання лабораторії від японської компанії Shimadzu,  справило на наших науковці неабияке враження. Воно дає можливість вимірювати вміст забруднюючих речовин у рамках впровадження європейського моніторингу вод за 35 показниками: пестициди, поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки та ін.

«Для нас угода цінна насамперед тим, -  зазначає перший проректор Олег Мандрик, - що передбачає об’єднання зусиль і можливостей щодо розвитку інноваційної діяльності, вдосконалення умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей в процесі співпраці з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій. Адже предметом договору є співпраця сторін у галузі виробничо-навчальної, наукової, інноваційної діяльності, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво результатів завершених науково-дослідних робіт».

Представляючи лабораторію, начальник Дністровського БУВР Роман Михайлюк розповів, що європейське законодавство визначило для   моніторингу  вод 45 пріоритетних забруднюючих речовин. Для їх визначення в Україні створені три басейнові лабораторії і одна з них запрацювала в Івано-Франківську. Доповнила свого колегу завідувач лабораторії Марія Засідко, розповідаючи присутнім про впровадження нових методик виконання досліджень якості води, забір якої здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення. Результати діагностичного моніторингу всіх масивів поверхневих вод планується  внести в електронну базу даних, щоб будь-хто міг ознайомитися з ними.

«Проте, використання надсучасної техніки потребує висококваліфікованих фахівців для ґрунтовного аналізу представлених результатів. І тут знання та вміння науковців нашого університету важко переоцінити. Підсумувати та інтерпретувати показники, розробляти спільні наукові проекти для підвищення екологічної безпеки водних ресурсів, моніторингу довкілля, реалізації природоохоронних заходів, застосування нових технологій сталого розвитку – це та царина, де ми можемо бути корисними один одному», - зауважила у розмові Людмила Архипова. І до слова, серед працівників лабораторії – багато випускників ІФНТУНГ.

Саме тому Угода передбачає спільну участь у виконанні інноваційних проектів у галузі високих технологій, впровадження нових високоефективних форм організації виробництва та реалізації наукомісткої конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках та розробку спільних інвестиційних програм, проведення сторонами стажування та обміну досвідом виробничо-технічного, персоналу, професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, магістрів, проведення спільних наукових і методичних семінарів, студентську практику та допомогу у працевлаштуванні.

Довідково. Японська приладобудівна компанія Shimadzu має понад сторічний досвід роботи. Представлений високочутливий прилад призначений для вимірювання органічних сполук і допомагає максимально точно визначити рівень забруднюючих токсинів у воді та ґрунті.

 

Українська