Практика — основа формування фахівця високої кваліфікації

Після навчання часто випускники закладів вищої освіти зустрічаються із проблемою пошуку можливостей застосування своїх знань і вмінь на практиці. Варто погодитись з тим фактом, що знайти роботу молодому фахівцю, який тільки отримав диплом, дуже складно, адже в нього немає практики. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу добре розуміють цей факт, а також те, що основним чинником, який сприяє вступу студентів в університет є високий стандарт освіти, який можливий у поєднанні навчання та практики. Тому, періодично, в ІФНТУНГ проводять заходи, спрямовані на допомогу у працевлаштуванні випускників та налагодженні співпраці з підприємствами для проходження практики. Вони належать до компетенції лабораторії організації практик та зв’язку з виробництвом. Діяльність лабораторії зосереджена на наданні допомоги випускникам у плануванні їх професійної кар'єри, створення відповідних умов для реалізації права на працю, працевлаштування. Важливим пунктом є організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів, яка дозволяє студентам оволодіти методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, здобути практичні навики під час проведення виробничих та переддипломних практик, виявити «слабкі» ділянки у технологічному процесі на виробництві, що сприяє розвитку дослідницьких, інженерних і конструкторсько-технологічних рішень.

Так, відзначимо, що станом на сьогодні університет співпрацює з-понад 190 підприємствами та установами, які є потенційними роботодавцями, а деякі - базою для проходження практики. Відзначимо, що ця кількість не статична, кожного року вона збільшується. Тільки за 2018 рік цей список збільшився на 12 підприємств. Підтвердженням того, що університет активно працює над розвитком практичних навиків у студентів та їх працевлаштуванням є впровадження дуальної освіти, коли певну частину часу студенти отримують знання в аудиторіях, а іншу - на виробництві чи підприємстві. Тішить також те, що ІФНТУНГ лідирує серед ЗВО Прикарпаття у рейтингу Топ-50 ЗВО України за оцінками роботодавців.

Гарним прикладом того, як співпрацюють інститути з підприємствами є проходження практики. Так, минулого тижня студенти  4-5 курсів спеціальності 051 «Економіка» інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ відвідали Державне підприємство «ВО «Карпати». Від науково-педагогічного колективу університету до організації та проведення заходу були долучені: професор кафедри прикладної економіки М. О. Данилюк та доценти І. В. Андрійчук і Н. О. Гавадзин.

ДП «ВО «Карпати» є постачальниками комплектуючих для автомобільної галузі, а саме виготовляє електрокабельну продукцію для автомобілів марок: «Volkswagen Touareg», «Porsche Cayenne», «Mercedes C-class», «Mercedes E-class». В межах екскурсії відвідано цех нарізки для виробництва кабельно-провідникової продукції та цех виготовлення кабельних джгутів. Також ознайомлено із застосовуваною новітньою технологією виробництва.

Студенти окремо поспілкувалися із заступником генерального директора з фінансово-економічних питань Н. І. Тимків, яка, до слова, є випускницею ІФНТУНГ (1992 рік випуску, за фахом інженер-економіст).  Наталя Іванівна охарактеризувала виробничо-господарську діяльність підприємства, пояснила важливість теоретичного навчання в університеті та застосування цих, безперечно, цінних знань на виробництві. Зокрема, детально поінформовано студентів-економістів про специфіку організації економічної діяльності на ДП «ВО «Карпати», формування звітності та особливостей обліку робочого часу працівників, а також умови нарахування бонусів та штрафів на підприємстві.

 

Українська