На Президії НАНУ ректор презентував концепцію наукового забезпечення реальної енергонезалежності держави

27 березня під головуванням президента Національної академії наук України, академіка Бориса Патона відбулось засідання Президії НАН, на якому розглядалась та обговорювалась доповідь ректора Івано-Франківського національного університету нафти і газу, академіка НАН України Євстахія Крижанівського «Про наукове забезпечення видобутку вуглеводневої сировини». Іншим доповідачем, який представив свої наукові розробки в доповіді «Перспективи стабілізації та нарощування видобутку природного газу» був головний науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України, член-кореспондент НАН України Дмитро Єгер.

Науковий потенціал ІФНТУНГ на засіданні Президії НАНУ також представляли: проректор з наукової роботи, професор Ігор Чудик, проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ліліана Гораль, проректор з науково-педагогічної роботи, професор Сергій Куровець, директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології Богдан Тершак.

Розпочинаючи доповідь, ректор ІФНТУНГ Є. Крижанівський підкреслив: «Одна із основних цілей державної політики у сфері енергонезалежності - нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв та організація заходів із її вирішення».

Це справді актуальна для України проблема, адже наявність дефіциту нафти і газу - чинник, який негативно впливає на зростання економіки, а також є справжньою загрозою для національної безпеки. Наша наша держава має всі необхідні передумови для нарощування власного видобутку вуглеводневої сировини: відповідна ресурсна база, сучасні ефективні технології спорудження та експлуатації свердловин, необхідне кадрове забезпечення, багаторічний досвід промислового видобування нафти і газу, а також високоінтелектуальний науково-технічний потенціал.

Однак, забезпечення реальної енергонезалежності держави потребує реалізації низки цілеспрямованих заходів із посилення координації наукових досліджень та вирішення проблемних питань раціонального освоєння вуглеводневого потенціалу України, активізації співпраці наукових установ та нафтогазодобувних підприємств. Озвучуючи шляхи вирішення зазначених проблем та представляючи широкий науковий потенціал університету в цій сфері, академік НАНУ Є. Крижанівський відзначив: «Нарощування обсягів видобування природного газу й нафти з власних запасів та ресурсів повинно, в першу чергу, базуватися на новітніх наукових результатах. Для цього пропонується об’єднати науковий потенціал установ НАН України, університетів та галузевих інститутів у дослідницькі центри, які будуть вирішувати завдання за окремими напрямами. Крім того, вони зможуть пропонувати свої послуги для практичної реалізації шляхом успішної участі у відповідних тендерах. Залучення молодих науковців до виконання завдань у дослідних центрах сприятиме формуванню добрих умов для розробки стартапів. Такі центри, об’єднані Науковою радою, напрацюють основу для створення Державної ключової лабораторії, яка буде реалізована після вирішення організаційних проблем на рівні Національного центру досліджень та затвердження відповідних типових положень Кабінетом Міністрів України».

Поряд із цим, необхідні формування та реалізація державної політики із запровадження дієвих механізмів стимулювання ресурсовидобувних підприємств до збільшення інвестицій в розширення видобутку вуглеводнів та використання з цією метою новітніх наукового-технічних розробок і рекомендацій провідних науковців.

*При копіюванні матеріалів активне посилання на сайт обов’язкове: http://nung.edu.ua/

Українська