Конференція з поширення інформації та Технологічна ярмарка у Кошице в рамках проекту CONTENT

5-6 жовтня 2014 року в м.Кошице (Словаччина) у рамках 5-ої Центрально-Європейської конференції з регіональних наук CERS 2014 (www.cers.tuke.sk) відбулась конференція із поширення інформації за проектом CONTENT - HUSKROUA/1101/194 “Транскордонна мережа для трансферу технологій”.* 

В рамках згаданої конференції відбулась окрема секція під назвою «Підприємництво, інновації та кластери – створення мереж для трансферу технологій». В роботі конференції з поширення інформації взяло понад 50 учасників із різних країн, зокрема транскордонного регіону (України, Угорщини, Словаччини та Румунії), а також з Німеччини, Великобританії та Австрії.

Партнери проекту, а саме Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Університет Мішкольца (Угорщина), Технічний університет Кошице (Словаччина) та Північний університетський центр Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія), представили по 1-2 доповіді за тематикою проекту у яких продемонстрували своє бачення проблеми трансферу технологій в цільовому міжнародному регіоні, а також запропонували шляхи розв’язання зазначених проблем. Учасники конференції у ході жвавих дискусій прийшли до спільної думки, що трансфер технологій у значній мірі залежить від якості самих технологічних розробок (наскільки вони відповідають потребам ринку). Тож університетам та дослідницьким центрам слід уважніше вивчати ці потреби, а потенційним учасникам процесу трансферу технологій (технопаркам та бізнес-інкубаторам) стимулювати діалог представників бізнесу та академічної спільноти.  

Від ІФНТУНГ у роботі конференції у Словаччині взяли участь проректор з наукової роботи проф.Карпаш М.О., доцент кафедри ТДМ доц.Тацакович Н.Л. та директор НДІ НГЕіЕ доц.Карпаш М.О.

Презентація Карпаша М.О. на конференції

 

7 жовтня 2014 року в м.Кошице (Словаччина) у рамках міжнародної конференції Technicom (http://konferencia.technicom.tuke.sk/) відбулась перша технологічна ярмарка  в рамках проекту CONTENT - HUSKROUA/1101/194 “Транскордонна мережа для трансферу технологій”.  

Міжнародна конференція, участь в якій взяли понад 150 учасників від технопарків, університетів та інноваційних підприємств, мала на меті узагальнення досвіду щодо діяльності технопарків, обмін досвідом представників різних країн, представлення найкращих технологій-розробок.

Усі партнери проекту, а це - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Університет Мішкольца (Угорщина), Технічний університет Кошице (Словаччина) та Північний університетський центр Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія), представили по 2-3 свої розробки. Учасники ярмарки виявляли інтерес до представлених розробок, уточнювали технічні та економічні деталі розробок, активно обмінювались контактними даними.

Така технологічна ярмарка стала першою серед запланованих в усіх країнах-учасницях проекту. Наступні ярмарки планується провести в лютому-березні в Мішкольці, у квітні в Івано-Франківську, а також червень для Румунії.

Від ІФНТУНГ у роботі ярмарки у Словаччині взяли участь проректор з наукової роботи проф.Карпаш М.О., доцент кафедри ТДМ доц.Тацакович Н.Л. та директор НДІ НГЕіЕ доц.Карпаш М.О.

*Довідка. Проект HUSKROUA/1101/194 “Cross-border innovation network for technology transfer (CONTENT)” (http://content-project.net) здійснюється в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net), і співфінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та партнерства. Загальна мета програми полягає у посиленні та поглибленні співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України і прийнятними та додатковими регіонами Угорщини, Румунії та Словаччини в екологічно-, соціально- та економічно-сталий спосіб.

Українська