Відбулось засідання Вченої ради

3 квітня відбулось чергове засідання Вченої ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Розпочалось воно урочисто - врученням дипломів докторів і кандидатів наук, а також присвоєнням вченого звання доцента, яке отримали:  Т. С. Стецик (кафедра філології та перекладу), Б. М. Міщук (кафедра видобування нафти і газу),  І. В. Мельничук (кафедра прикладної економіки).

Відповідно до порядку денного засідання продовжив ректор університету, академік НАН України Є. І. Крижанівський. Євстахій Іванович ознайомив присутніх із доповіддю «Про наукове забезпечення видобутку вуглеводневої сировини», яку нещодавно представив на Президії НАН України. За словами ректора, одна з основних цілей державної політики у сфері енергонезалежності є нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв. Ця мета повинна базуватися на основі новітніх наукових результатів. Тому пропонується об’єднати науковий потенціал установ НАН України, університетів та галузевих інститутів у дослідницькі центри, які будуть вирішувати завдання за окремими напрямами. Об'єднуючою установою таких центрів має стати Науково-координаційна рада дослідницьких центрів розвитку нафтогазової галузі. Спільно вони напрацюють основу для створення Державної ключової лабораторії, яка буде реалізована після вирішення організаційних проблем на рівні Національного центру досліджень та затвердження відповідних типових положень Кабінетом Міністрів України. Після доповіді делегати засідання спільно обговорили можливості та перспективи створення на базі університету Координаційного Центру з дослідження проблем нафтогазової галузі.

Присутні заслухали звіт проректора з наукової роботи І. І. Чудика про досягнення в науковій роботі ІФНТУНГ. Розглянули: Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в ІФНТУНГ (начальник навчального відділу Я. В. Штанько); Положення про розрахунок чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр університету (проректор Л. Т. Гораль); Положення про кафедру військової підготовки ІФНТУНГ, Положення про вчену раду кафедри військової підготовки ІФНТУНГ (начальник кафедри військової підготовки (А. І. Станецький).

Було обговорено: створення «Навчально-дослідницької мінералогічної лабораторії» на кафедрі загальної, інженерної геології та гідрогеології (завідувач кафедри В. Р. Хомин); інтелектуального клубу «Інтертекст» (кафедра філології та перекладу), на базі якого працюватимуть три науково-дослідні гуртки (завідувач кафедри О. В. Когут):

  • інтертекст (керівник – Н. В. Веселовська);
  • перекладацькі трансформації та інтерпретація тексту (керівник – Я. І. Каламбет);
  • медіаосвіта та медіаграмотність (керівник – О. К. Янишин)

Про внесення змін до організаційно-розпорядчих документів щодо підготовки та подачі проектних пропозицій на міжнародні конкурси доповів присутнім директор Центру міжнародного співробітництва А. Р. Воронич.

Вчена рада плідно попрацювала, розглянувши й інші робочі питання, а саме: про рейтинг науково-педагогічних працівників; про видання тематичного збірника наукових праць «Калуські історичні студії». Том 3. За редакцією Малярчука О. М. (До 150-річчя створення товариства «Просвіта»); монографії М. С. Воробйова, Д. П. Прокопенка «Сучасне підґрунтя вдосконалення теорії механізмів»; затвердили новий склад редакційної колегії Наукового вісника ІФНТУНГ серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості».

Українська