Як бути молодим, компетентним, ефективним?

Таким досвідом може поділитись кафедра публічного управління та адміністрування (раніше – кафедра державного управління та місцевого самоврядування, а ще раніше – кафедра державного управління) Інституту гуманітарної підготовки та державного управління (ІГПДУ) ІФНТУНГ, якій цьогоріч виповнюється 20 років.

Юний вік кафедри публічного управління та адміністрування (ПУА) –  де-юре вона була утворена рішенням вченої ради університету в 2000 році, де-факто розпочала свою навчально-наукову діяльність у 2001 році, не завадив їй стати успішною та ефективною у сфері підготовки високопрофесійних фахівців-патріотів державної служби та місцевого самоврядування.

Директор ІГПДУ, проф. Дмитро Дзвінчук, який стояв біля витоків кафедри, ділиться спогадами: «Непростими були роки становлення і зростання кафедри. На початках велику допомогу надали професори університету,  доктори еконономічних наук Віктор Петренко (сьогодні – завідувач ПУА), Микола Данилюк, Ярослав Витвицький, Олег Дзьоба. З перших днів і по сьогодні працюють викладачі та науковці Андрій Мазак, Наталя Струк. Вагомий вклад у розвиток кафедри й методиста Марії Карлівни Назарук. Впродовж усіх років ми відчували постійну підтримку Головного управління державної служби України (нині – Національне агентство державної служби). Вагому допомогу упродовж років становлення надавали відомі вчені, які працювали сумісниками на кафедрі – доктори наук, професори Віталій Скуратівський, Ігор Грицяк, Олександр Радченко, Сергій Кравченко, Сергій Дерев'янко. Тісною була і залишається співпраця з провідними закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів державного управління».

За такий короткий час кафедра ПУА має вагомі досягнення, серед яких:

 • 1757 магістрів за спеціальністю «Державна служба», підготовлених за 20 років у магістратурі державної служби – в одній  з дев’яти відібраних МОН1 України університетів;
 • 467 магістрів публічного управління та адміністрування для органів влади (5 випусків), підготовка яких з 2016 року ведеться за новою спеціальністю на базі спеціальності «Державна служба»;
 • набір студентів на базі загальної середньої освіти за бакалаврською програмою «Публічне управління та адміністрування» (2017 р.), а на цей час – це підготовка здобувачів вищої освіти за усіма трьома рівнями вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» –бакалаврським, магістерським та доктора філософії;
 • уперше в Україні спільно з Івано-Франківською обласною радою започатковано проведення учнівської олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління. Переможці і призери олімпіади мають право здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за кошти обласного бюджету.

Важливим надбанням кафедри ПУА є її професорсько-викладацький склад. Сьогодні на кафедрі працює двадцять штатних викладачів – сім докторів наук, професорів та дванадцять кандидатів наук, доцентів. Крім того, фахівці кафедри важливою складовою підготовки магістрів і бакалаврів завжди вважали поєднання теорії і практики. Тому до роботи кафедри завжди залучали і залучають успішних управлінців місцевої  виконавчої влади й місцевого самоврядування. Зокрема,  різні роки на кафедрі викладав д. н. з держ. упр., багаторічний голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк, сьогодні тут викладають: голова Івано-Франківської обласної ради, проф. Олександр Сич, заступниці голови Івано-Франківської ОДА, д. н. з держ. упр. Світлана Онищук й ін. Поруч з освітньою діяльністю силами професорсько-викладацького складу кафедри ПУА з 2008 року здійснюється підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері мовної підготовки, європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Також на замовлення Національного агентства України з питань державної служби у 2012-2020 роках викладачами в містах і районах Івано-Франківської та Закарпатської областей проведено короткотермінові тематичні семінари з питань запобігання і протидії корупції.

3Солідним є науковий доробок кафедри та наукової школи   «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах» (керівник – проф. В. П. Петренко). Із 2010 року на базі кафедри функціонує аспірантура за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. Захищено 46 кандидатських дисертацій. Важливою складовою роботи кафедри була організація і проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій. Широке зацікавлення серед наукової спільноти мали наші форуми з проблем безперервної освіти.

Кафедра ПУА має великий досвід участі у вітчизняних та міжнародних проектах. Так,  у 2016 році реалізовано проект «Обізнані мешканці – сильна громада» (Міжнародний ґрант в рамках програми ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні»), в рамках якого було забезпечено організаційний та інформаційний супровід об’єднання населених пунктів Косівського району в Космацьку та Яблунівську ОТГ.

Крім того, в рамках укладених ІФНТУНГ офіційних угод про співпрацю щодо підготовки посадових осіб для органів влади, обміну викладачами й слухачами, спільної наукової діяльності у сфері державного / публічного управління із зарубіжними вищими навчальними закладами, які здійснюють споріднену освітньо-наукову діяльність, кафедра ПУА задіяна до співпраці з Поморською академією (м. Слупськ, Польща),  Університетом «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія), Академією ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) й ін.

За підтримки НАДС України та Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС великий резонанс і широку популярність здобули міжнародні конференції за участю країн Східного партнерства.

Випускники: історія, яка ще пишеться

Але найважливішим здобутком кафедри є  понад 2200 її випускників. Ми пишаємось кожним з них, бо це самодостатні особистості, які з повною2 відповідальністю і самовіддачею виконують покладені на них функціональні обов’язки. Звісно, що кафедра не в змозі розповісти про кожного з них, але про деяких, успіхи котрих мають широкий резонанс і суспільне визнання, спробує розповісти в рубриці «Історія професійного успіху», яку започатковано на ФБ кафедри під хештегом #випускники_ПУА.

​​​​​​​P. S. 20 років з життя кафедри публічного управління та адміністрування неможливо викласти у короткому нарисі, який передбачає формат сайту ІФНТУНГ. Ще важче охопити все, передати емоції  труднощів, повсякденної рутини та злетів. Тож ми використали в нашому дописі кілька посилань та фотозвіт, щоб ви змогли зануритись в атмосферу кафедри ПУА, яка ще зовсім молода, але у своїй діяльності цілком зріла та ефективна.

​​​​​​​

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10