Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

Адреса

76019

м. Iвано-Франкiвськ,

вул. Карпатська,15,

тел.:8(0342) 50-47-62, внут.1-11,  2-18

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю (ВІ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу як структурний підрозділ університету створено 01.11.2013 року відповідно до Наказу №121 від 31.10.2013 на виконання «Програми розвитку університету на 2011-2020 роки» (п. п. 1,8), затвердженої конференцією трудового колективу 29.06.2011 р., та відповідно до рішення Вченої ради від 30.10.2013 р., протокол №11/532 з метою інформаційної та рекламної роботи в межах та поза межами ІФНТУНГ.

Основна функція ВІ полягає у популяризації досягнень університету в освітній, науковій та інших сферах діяльності, напрацюванні для цих цілей рекламної продукції поліграфічного та аудіовізуального характеру, в участі у різноманітних освітянських і наукових виставках, конференціях, презентаціях.

За доволі короткий час ВІ вдалось впровадити концепції представлення ІФНТУНГ в інформаційному просторі, зібрати та за архівувати електронну, аудіо-, фото- та відеоінформацію про діяльність університету, забезпечити  повноцінне наповнення сайту університету та видання та наповнення газети «Студент Прикарпаття», розробити, виготовити та поширити рекламно-інформаційну, сувенірну, поліграфічну продукції.

ВІ налагодив тісні контакт  з ЗМІ, що сприяє реалізації рекламної політики університету та забезпечує зв’язки з громадськістю через оприлюднення відомостей про університет в засобах масової інформації.

З часу створення відділу інформації та зв’язків з громадськістю його очолює Ковбанюк І. І. На керівника було покладено обов’язки щодо створення положення про ВІ, формування компетентного колективу, оптимальної організації роботи структурного підрозділу. Протягом тривалого часу гідну роботу ВІ забезпечували висококваліфіковані фахівці, серед яких – випускники ІФНТУНГ.

Сьогодні роботу ВІ забезпечують 6 працівників, які творчо та винахідливо підходять до своїх обов’язків, створюючи конкурентоздатний інформаційний та рекламний продукт. За даними   Вебометрікс Ukraine / Ranking Web of Universities  (Вебометри́чний ре́йтинг університетів,  за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі) ІФНТУНГ лідирує серед ЗВО Прикарпаття.

Крім того, у січні 2016 року за оновленою редакцією рейтингу  «4 International Colleges&Universities» (4ICU), який оцінює більше 11 тисяч ВНЗ світу та більше 130 ВНЗ України за популярністю їхніх веб-ресурсів, ІФНТУНГ зайняв 8 місце серед українських вишів, перше на Прикарпатті та друге серед ВНЗ Західного регіону України. В рейтингу було оцінено показники цитованості та відвідуваності офіційних веб-представництв ЗВО.

2