Кафедра буріння свердловин

Додаткова інформація
Кафедра буріння свердловин

 

Кафедра буріння свердловин є випускною. Навчальний процес на ній забезпечують 2 докторів наук, 14 кандидатів технічних наук, 2 старших викладачів і 5                асистентів. На кафедрі функціонує аспірантура і докторантура за спеціальністю «Буріння свердловин». Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі           буріння свердловин готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників у провідних компаніях по всьому світу.