Абітурієнтам

Кваліфікаційна характеристика фахівців за спеціальностями 

  • Фахівці з автоматизації підготовлені до роботи з комп'ютерно-інтегрованими технологіями та системами автоматизованого управління технологічними процесами в таких галузях: видобування і переробки вуглеводнів, агропромислового комплексу, виробництво машин та устаткування, хімічна, харчова, текстильна та деревообробна промисловість. Знання технологічних процесів, теорії та практичних навичок керування ними, різноманітних сучасних вітчизняних та зарубіжних технічних засобів, уміння працювати з ЕОМ допоможуть спеціалісту цього фаху вирішувати завдання підвищення ефективності виробництва на основі розв'язку науково-технічних задач, в тому числі і в нафтогазовій галузі.    
  • Спеціалісти з систем управління і автоматики - це фахівці в галузі сучасних інформаційних технологій. Фундаментальна теоретична підготовка, знання сучасних засобів автоматики дозволяють випускникам цієї спеціальності вирішувати широке коло інженерно-технічних та науково-пошукових завдань з автоматизованого управління в технічних та організаційних системах різноманітних галузей. На кафедрі створені умови для додаткового вивчення дисциплін пов'язаних з засобами автоматизації виробничих процесів фірми SIEMENS, з метою проходження виробничої практики на цій фірмі та можливого майбутнього працевлаштування.
  • Спеціалісти за фахом “Комп'ютерні системи та мережі“ підготовлені до роботи з сучасними операційними системами, Вони проектують та експлуатують комп'ютерні системи і мережі, забезпечують їх ефективну роботу, в тому числі, обслуговують електронне обладнання та обчислювальні засоби в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській справі, електрозв'язку.  На кафедрі студенти займаються науково-дослідною роботою, яка дає їм можливість приймати участь в міжнародних студентських наукових конференціях,  олімпіадах та проходити виробничу практику в зарубіжних країнах.  
  • Спеціалісти за фахом “Програмне забезпечення автоматизованих систем” забезпечують працездатність програмних продуктів обчислювальних засобів та автоматизованих систем з використанням сучасних інформаційних технологій, утворюють автоматизовані робочі місця , бази даних та знань, експертних систем для різних галузей. При кафедрі утворено філію Інституту проблем математичних машин і систем , яку очолює завідувач філії кафедри ПЗАС професор Литвинов В.В.,  де студенти мають можливість проходити виробничі практики та дипломне проектування з метою майбутнього вступу до аспірантури.

 

Українська