Інститут інженерної механіки

Адреса

вул. Карпатська, 15,

Івано-Франківськ,

Україна

76019,

корп. 4, каб.4206, 4208

тел. (0342) 72-71-81

e-mail: iim@nung.edu.ua

 

 

Інститут інженерної механіки - створений у 2012 році шляхом об'єднання двох факультетів: механічного і механіко-технологічного. У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську був створений механічний факультет. Механіко-технологічний факультет був виділений із складу механічного факультету, як окремий підрозділ, у 1990 році. 

В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань "Механічна інженерія", "Виробництво та технології" та "Транспорт" за спеціальностями (освітніми програмами): "Прикладна механіка", "Галузеве машинобудування", “Нафтогазова інженерія та технології“, “Автомобільний транспорт“ та освітніми програмами: "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування", "Прикладна механіка", "Інженерія мехатронних систем", “Обладнання нафтових і газових промислів“, "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання".

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями "Прикладна механіка", "Нафтогазова інженерія і технології", "Автомобільний транспорт" та освітніми програмами: "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування", "Зварювання та споріднені технології", "Технічна діагностика обладнання і конструкції", "Обладнання нафтових і газових промислів", "Автомобільний транспорт".

Інститут об'єднує 6 кафедр, чотири з яких (нафтогазового обладнання, автомобільного транспорту, комп'ютеризованого машинобудування, зварювання) — випускні і дві кафедри (інженерної та комп'ютерної графіки та технічної механіки) — загальнотехнічні. Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 13 докторів наук, професорів, 35 доцентів, кандидатів технічних наук, 18 асистентів. Щорічний набір на денну форму навчання за держзамовленням складає близько 120 студентів. Підготовлено більше 8000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій та суміжних галузях України і за кордоном. 

У складі кафедр інституту функціонують навчальна науково-дослідна лабораторія бурового обладнання на базі діючої бурової установки "Уралмаш НБО-Д", навчальні лабораторії бурового та нафтогазопромислового устаткування, будови автотранспортних засобів, теплових двигунів, технічної експлуатації автомобілів, металорізального устаткування, у тому числі верстатів із ЧПУ, і робототехнічних комплексів. Під час навчання студенти інституту одержують навички роботи на ПЕОМ та додаткові робітничі професії – моториста бурової установки, слюсаря з ремонту нафтогазового обладнання, слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря – складальника, водія категорій "В", "С".

За міжнародними програмами студенти інституту щорічно стажуються у наукових та навчальних закладах, виробничих підприємствах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Швейцарії, Греції та ін. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового комплексу та машинобудівної галузі України і в провідних фірмах Європи.