Рейтинг студентів

Рейтинг студентів інституту

за результатами весняної заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 навчального року:

Рейтинг студентів ІПНТ

Рейтинг студентів першого курсу магістратури за ОПП "Геологія нафти і газу", "Геофізика", "Інженерна геологія та гідрогеологія":

Рейтинг студентів 1 курсу магістратури ІПНТ

 

 

 

 

Українська