Рейтинг студентів

Рейтинг студентів інституту

за результатами осіньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року:

 

Рейтинг студентів ІПНТ

Рейтинг студентів 1 курсу магістратури спеціальності 103 Науки про Землю

Українська