Інститут геології та геофізики

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (+380342) 72-71-80, e-mail: grf@nung.edu.ua, ovgeo@nung.edu.ua

Інститут геології та геофізики (Геологорозвідувальний факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному інституті. В 1957 році кафедри факультету увійшли до складу Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ. З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної геології, а Геологорозвідувальний  факультет перейменовано у Інститут геології та геофізики. У інституті здійснюється підготовка фахівців за напрямом "Геологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". За ОКР "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за ОКР "спеціаліст" - 1 рік, а за ОКР "магістр" 1,5 року. З 2016 року у інституті буде здійснюватись набір на підготовку фахівців за освітньо-професійною прграмою (ОПП) "бакалавр" за спеціальністю "Науки про Землю" за спеціалізаціями: "Геологія нафти і газу", "Геофізика" та "Геонформатика". До послуг студентів діють два інститутські комп'ютерні класи, де майбутні фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації. У інституті спільно із фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми Petrel. PetroMod, Promax. За міжнародною програмою стажування "IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, Великобританії. Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 2011 року студенти інституту проходять навчання за ОКР "магістр" у Краківській Гірничо-Металургійній Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами двох дипломів "магістра", один вітчизняний інший європейський. Студенти також проходять практику у Європейських геологічних та геофізичних фірмах, де можуть влаштуватись і на роботу за фахом, адже Європейський диплом дає їм таку можливість. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового комплексу України. Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОПП "бакалавра" за скороченою програмою тривалістю 2 роки. 

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У інституті готуємо фахівців спеціальності "Науки про Землю" за спеціалізаціями:

- Геологія нафти і газу;

- Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

геофізичні дослідження свердловин,

геофізична апаратура і обладнання.

- Геоінформатика 

Фахівець спеціалізації "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець спеціалізації "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець спеціалізації "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та унтерпретації геопросторової інформації.

Магістр та Спеціаліст можуть працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
- Національна акціонерна компанія «Надра».
         В цих відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Для вступу у Інститут геології та геофізики необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);;
- Географія або фізика (ваговий коефіцієнт - 0,4);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).