Адміністрація

Додаткова інформація: 
Дзьоба Олег Григорович В.о. директора Інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор
Вербовська Леся Степанівна Заступник директора Інституту економіки та менеджменту,  кандидат економічних наук, доцент
Войтків Людмила Степанівна Заступник директора Інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

 


ДЗЬОБА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

 


ВЕРБОВСЬКА ЛЕСЯ СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

 кандидат економічних наук, доцент

1992-1998 - Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: інженер –системотехнік. Ступінь спеціаліст.

1999-2004 - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: "Менеджер організацій". Ступінь спеціаліст.

2011Захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток прикордонних територій на основі активізації міжсекторного партнерства" та отримала ступінь кандидат економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

2013 - Отримала вчене звання доцент кафедри Менеджменту і адміністрування

2012-2013 - Випускник стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда. Навчалася на університеті ім. А. Міцкевича в Познані, за напрямком "Економіка і Менеджмент" спеціалізація "Менеджмент людських ресурсів". Практика - Департамент Управління Європейськими соціальними проектами Міністерства регіонального розвитку, Варшава. Польща.

Основними напрямками наукових досліджень Вербовської Л.С. є:

- розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва;

- стратегічний розвиток людських ресурсів;

- інтелектуальна власність;

- управління змінами.

Знання іноземних мов:

українська – рідна

російська  – відмінно

польська  – відмінно

англійська - задовільно

 


ВОЙТКІВ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

кандидат економічних наук, доцент

Войтків Людмила Степанівна закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу, працює в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу з 1989 року і до сьогодні.

У 2005 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства", яка найшла своє місце у багатьох наступних  дослідженнях щодо ефективного використання матеріальних ресурсів на підприємствах будівельної галузі. Є автором більше 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямки наукових досліджень Войтків Л.С. є:

- системний аналіз процесів структурних трансформацій ринку послуг;

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг;

- стратегічний аналіз, як основа прийняття стратегічних рішень;

- стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Бере активну участь у науковій та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства"  результати якої впроваджені на виробництві та  в навчальному процесі кафедри "Економіки підприємства".

Л. С. Войтків курує перепідготовкою слухачів Інституту післядипломної освіти за спеціальністю "Економіка підприємства".

Зарекомендувала себе як грамотний та досвідчений педагог, підтримує дружні стосунки з колегами, співробітниками, випускниками, користується повагою і авторитетом у колективі.

Українська