4. Персонал

Додаткова інформація: 

 

 

Директор ЦМО

Григоришин Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики

Здійснює загальне керівництво діяльністю ЦМО, координує роботу з дирекціями інститутів ІФНТУНГ з питань організації навчання іноземних студентів.

Каб. 0411. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-46)

e-mail: cie@nung.edu.ua

Заступник директора ЦМО

Литвин Ірина Петрівна

Організовує проведення заходів організаційно-виховного та культурно-масового спрямування, інформаційної та профорієнтаційної роботи ЦМО, забезпечує наповнення контенту сторінок ЦМО на інтернет-ресурсах.

Каб. 0411. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: cie@nung.edu.uahttps://apps.facebook.com/groups/245706049137429/

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян (ПВІГ)

Заячківська Анжеліка Вікторівна

Здійснює керівництво роботою та відповідає за організацію навчального процесу на ПВІГ, надає допомогу у соціально-культурній адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні.

Каб. 0102. Телефон: (0342) 72-71-90 (1-90)

e-mail: pidhotov@nung.edu.ua

Завідувач відділення навчання іноземних громадян (ВНІГ)

Федірко Богдан Олегович

Організовує роботу ВНІГ, координує діяльність підрозділу з кафедрами університету щодо надання освітніх послуг іноземним громадянам за ступеневими програмами підготовки “бакалавра” та “магістра”.

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Завідувач відділу супроводу навчального процесу (ВСНП)

Заславська Олена Святославівна 

Здійснює керівництво роботою ВСНП та контролює відповідність встановленим умовам прийому на навчання до ІФНТУНГ поданих іноземними громадянами документів, забезпечує інформаційний супровід навчання іноземних студентів в університеті. 

Каб. 0411. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: o.zaslavska@nung.edu.ua

Завідувач відділу з міграційних та соціально-побутових питань (ВМСПП)

Татарин Василь Васильович  

Керує роботоою ВМСПП та здійснює контроль за дотриманням іноземними громадянами міграційного законодавства України та Правил проживання в студентських гуртожитках ІФНТУНГ. 

Каб. 0419. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: v.tataryn@gmail.com

Методист ПВІГ

Петруняк Романія Михайлівна 

Забезпечує оформлення навчальної документації на ПВІГ, здійснює контроль за дотриманням іноземнимми слухачами навчальної дисципліни та відвідуванням занять.

Каб. 0102. Телефон: (0342) 72-71-90 (1-90)

e-mail: pidhotov@nung.edu.ua 

Провідний інженер ВНІГ

Селепій Оксана Іванівна 

Веде облік іноземних студентів ЦМО, здійснює контроль за процедурами поновлення, переведення та відрахування іноземних студентів, вносить відповідні зміни до ЄДБО. 

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Провідний інженер ВНІГ

Сикош Оксана Ярославівна 

Контролює дотримання графіку навчального процесу, розкладів занять, проведення контрольних заходів, забезпечує оформлення та облік результатів заліково-екзаменаційних сесій, ліквідації академічної заборгованості, підсумкової державної атестації. 

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Провідний інженер ВНІГ

Підлеснюк Іванна Василівна  

Здійснює моніторинг відвідування занять іноземними студентами, надає допомогу в організації додаткових платних освітніх послуг, оформляє довідки про навчання та інші документи для іноземних студентів. 

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Провідний інженер ВСНП

Чуловська Мар'яна Олегівна 

Оформляє необхідні документи іноземним абітурієнтам для отримання запрошення на навчання, подає в УДЦМО дані для оформлення їх в’їзду на територію України, вносить зміни до ЄДБО у разі зарахування іноземних громадян на навчання в ІФНТУНГ.  

Каб. 0411. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: mariana955@gmail.com

Провідний інженер ВСНП

Савчук Наталія Бронісловасівна  

Забезпечує ведення, реєстрацію та зберігання вхідної та вихідної документації, перевіряє правильність оформлення необхідних документів, надає відповіді на запити державних органів України стосовно іноземних студентів, що навчаються в ІФНТУНГ.  

Каб. 0411. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-46)

e-mail: cie@nung.edu.ua

Провідний інженер ВСНП

Казюка Наталія Петрівна, к.екон.н.  

Бере участь в оформленні договорів із юридичними та фізичними особами щодо навчання іноземних громадян в ІФНТУНГ, надає структурним підрозділам ЦМО інформацію щодо оплати іноземними студентами освітніх послуг, формує необхідні документи для здійснення оплати з-за кордону.  

Каб. 0411. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-46)

e-mail: cie@nung.edu.ua

Провідний інженер ВМСПП

Смілянець Тетяна Володимирівна   

Організовує прийом та контролює правильність оформлення і вчасність подання іноземними студентами в УДМС України документів для виготовлення (обміну) посвідки на тимчасове проживання на території України, веде особові справи іноземних студентів, інформує УДМС України про їх відрахування.   

Каб. 0421а. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: t.smilyanets@nung.edu.ua

Провідний інженер ВМСПП

Петросянц Еліна Арсенівна

Забезпечує (у визначені законодавством терміни) подання в ЦНАП необхідних документів іноземних громадян для реєстрації їх місця проживання (зняття з реєстраційного обліку). Оформляє необхідні документи для поселення іноземних студентів в студентські гуртожитки ІФНТУНГ.   

Каб. 0421а. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: elina.petrosyans@gmail.com

 

 

Українська