Викладацький склад кафедри

Додаткова інформація: 

 

Англійська мова. Янишин О. К.

Янишин Ольга Каролівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій”.

 Малик Галина Дмитрівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

 Дзівідзінська Ірина Сергіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи (на матеріалі української мови)”.

  Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості”. 

  Савчин Надія Богданівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника”.

Каламбет Ярина Ігорівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Прецедентні оніми в Артурівському дискурсі: динаміка концептуалізації".

 Стахмич Юлія Станіславівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Комп'ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)".

 Штогрин Мар’яна Володимирівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації ( 2000 - 2014 рр.)".

Венгринюк Мирослава Іванівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)”

 

 

 Якібчук Марія Василівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності”.

 Литвин Наталія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда”.

 

 Судук Ірина Ігорівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Біблійні порівняння в українських перекладах Святого Письма”

Мельник Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті сміхової традиції”.

Веселовська Наталія Василівна

Доцент  кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Психологізм української драматургії ХХІ століття"

 Магрицька Ірина Василівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Весільна лексика українських східнослобожанських говірок".

Коржак Зоряна Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук,"Вираження експресивності номінативних речень ( на матеріалі сучасних українських художніх текстів )".

Клюфінська Ірина Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу.

Сокол Галина Романівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст”.

Павлик Володимир Іванович

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

 

Мучка Мирослава Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ-ХХ століття".

 

 

Романенко Наталія  Валеріївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі ХХ століття (рецепція і типологія)".

Стецик Тетяна Степанівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків".

  

Гордій Оксана Мирославівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в Інтернет-текстах".

Сорока Любов Григорівна

Старший викладач кафедри філології та перекладу.

Проців Галина Франківна

Викладач кафедри філології та перекладу.

 Гонтаренко Анна Сергіївна

Викладач кафедри філології та перекладу

Думич Оксана Ігорівна 

Викладач кафедри філології та перекладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Українська