Історія кафедри

Додаткова інформація: 

 

Кафедру «Туризму» було створено у 2007 р. на базі кафедри «Природних ресурсів і туризму». Вона ввійшла до складу факультету архітектури туристичних комплексів як випускова зі спеціальності «Туризм».

Кафедру «Природних ресурсів і туризму» у складі інженерно-екологічного факультету у 2003–2007 рр. очолював д–р техн. наук, проф. Я. О. Адаменко, протягом 2007–2013 рр. — д–р техн. наук, проф. Я. М. Дрогомирецький, з червня 2013 р. кафедрою завідує д–р техн. наук, проф. Л. М. Архипова.

На кафедрі «Туризму» працює семеро штатних викладачів, п’ятеро з яких мають наукові ступені та вчені звання: проф.Архипова Л.М., доц. Я. С. Коробейникова, доц. А. І. Нєвєнченко, доц О. В. Пендерецький, доц. О. В. Побігун. Крім того, до складу кафедри входить двоє сумісників — кандидатів наук, основний рід занять яких пов’язаний із туризмом. Всі викладачі виконують наукову роботу за держбюджетною тематикою, публікуються у фахових виданнях, беруть участь у міжвузівських і науково-технічних конференціях, керують науковими роботами студентів.

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі проводиться у відповідності до галузевих стандартів підготовки фахівців із туризму та дисциплін вільного вибору ВНЗ та студента. Значний обсяг підготовки складають дві іноземні мови, які студент вивчає протягом чотирьох років навчання. Третину підготовки складають дисципліни економічного спрямування, решта — професійно-практичного.

Практична підготовка студентів відбувається як у лабораторіях кафедри, так і на туристичних підприємствах, з якими укладаються договори. Щоліта студенти декілька тижнів отримують навички на навчальній, польовій та виробничій практиках. В альтернативі закордонне стажування за фахом. Студенти спеціальності «Туризм» реалізовують програми «Animafest Experience» в Іспанії, на Канарських островах, «Mouzenidis Travel» у Греції, «WORK & TRAVEL» у США, «AISEC» у Китаї тощо.

Кафедра співпрацює з компаніями-розробниками програмного забезпечення для туристичного бізнесу, зокрема «ОВЕРІЯ» та «ПАРУС». Студенти отримують практичні навички в роботі зі спеціалізованими комп’ютерними програмами для турбізнесу, при успішному опануванні яких можна отримати сертифікат і рекомендації на роботу в туристичні фірми.

Двічі на рік кафедрою організовується проведення інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» на туристичну тематику, яка збирає команди І–V курсів; науково-практична конференія студентів та туристична олімпіада.

Увесь науково-педагогічний склад кафедри «Туризму» постійно підвищує свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету. За останнє п’ятиріччя підвищення кваліфікації пройшли всі викладачі кафедри. Колектив науковців плідно працює над методичним забезпеченням навчального процесу.

Кафедра виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузі туризмознавства, реалізовуючи наступні наукові напрямки:

- розроблення методології окремих видів туризму, зокрема, промислового туризму, екотуризму, геотуризму;

- розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму;

- оцінка впливів на навколишнє середовище туристичних комплексів;

- розроблення практичних заходів для розв’язання екологічних проблем туристичних комплексів;

- оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

Протягом останніх років співробітники кафедри були виконавцями численних госпдоговірних робіт із оцінки впливів на навколишнє середовище проектів готельно-туристичних гірськолижних комплексів «Буковель», «Бистриця», «Чорногора», «Яремче»; «Проекту малої гідроелектростанції на р. Прут у с. Ворохта»; «Проекту повітряної лінії електропередач ПЛ 110 кВ для зовнішнього електропостачання курорту «Буковель»; «Проекту автомобільної дороги Яблуниця-Буковель»; «Проекту тимчасових очисних споруд (до 100 м3/добу) побутових стічних вод готельно-туристичного комплексу «Буковель»; «Наукової еколого-експертної оцінки проектів малих гідроелектростанцій на р. Дземброня та на р. Пробійна» та ін.

Останніми трьома роками на кафедрі виконувалась держбюджетна науково-дослідна тематика за рахунок основної зарплати «Оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області», «Наукові засади сталого розвитку туризму Карпатського регіону». Крім того з 2015 р. завідувач кафедри відповідальний виконавець держбюджетної теми з фінансування МОН Д-5-15-Ф «Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону». У 2016 р. вийшла колективна монографія рекомендована вченою радою ІФНТУНГ «Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону», співавторами якої є троє викладачів кафедри.

Українська