Історія кафедри

Додаткова інформація: 

Кафедру «Туризму» було створено у 2007 р. на базі кафедри «Природних ресурсів і туризму». Кафедру у складі інженерно-екологічного факультету у 2003–2007 рр. очолював д–р техн. наук, проф. Я. О. Адаменко.

Протягом 2007–2013 рр. — завідувач д–р техн. наук, проф. Я.М.Дрогомирецький. Кафедра входила до складу факультету архітектури туристичних комплексів як випускова спеціальності «Туризм».

З червня 2013 р. кафедрою завідує д–р техн. наук, проф. Л. М. Архипова. Сьогодні кафедра належить до  інституту природничих наук і туризму.

Науково-педагогічний склад кафедри: 2 доктори наук, 4 доцентів, 1 ст.наук.сп. та 1 асистент.

Всі викладачі виконують наукову роботу за держбюджетною тематикою, публікуються у фахових виданнях, беруть участь у міжвузівських і науково-технічних конференціях, керують науковими роботами студентів.

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі проводиться у відповідності до галузевих стандартів підготовки фахівців із туризму та дисциплін вільного вибору ВНЗ та студента. Значний обсяг підготовки складають дві іноземні мови, які студент вивчає протягом чотирьох років навчання. Третину підготовки складають дисципліни економічного спрямування, решта — професійно-практичного.

Кафедра співпрацює з компаніями-розробниками програмного забезпечення для туристичного бізнесу, зокрема «ОВЕРІЯ» та «ПАРУС». Студенти отримують практичні навички в роботі зі спеціалізованими комп’ютерними програмами для турбізнесу.

Кафедрою організовується проведення інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» на туристичну тематику, яка збирає команди І–V курсів; науково-практична конференія студентів та туристична олімпіада.

Увесь науково-педагогічний склад кафедри «Туризму» постійно підвищує свою фахову кваліфікацію. Колектив науковців плідно працює над методичним забезпеченням навчального процесу, зокрема підручниками та навчальними посібниками.

Всі викладачі виконують наукову роботу за держбюджетною тематикою, публікуються у наукометричних та фахових виданнях, беруть участь у міжвузівських і науково-технічних конференціях, керують науковими роботами студентів.

Кафедра виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузі туризмознавства, реалізовуючи наступні наукові напрямки:

- розроблення методології окремих видів туризму, зокрема, промислового туризму, екотуризму, геотуризму;

- розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму;

- оцінка впливів на довкілля діяльності туристичної індустрії;

- розроблення практичних заходів для розв'язання екологічних проблем туристичних комплексів;

- оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

Українська