Наукова діяльність

Додаткова інформація: 

Кафедра туризму розвиває наступні наукові напрямки досліджень: теорія і практика туризмознавства, еколого-економічні аспекти розвитку туризму, збалансований туризм, геотуризм, промисловий туризм.
   Кафедра туризму виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузі туризму, реалізовуючи наступні наукові напрямки:

  • розроблення методології окремих видів туризму, зокрема, промислового туризму, екотуризму, геотуризму;
  • розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму;
  • оцінка впливів на навколишнє середовище туристичних комплексів;
  • розроблення практичних заходів для розв’язання екологічних проблем туристичних комплексів;
  • оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

   Сфера наукових інтересів - визначення пріоритетних територій (рекреаційних зон) для розвитку окремих видів туризму, обґрунтування та проектування туристичних комплексів, оцінка впливу на навколишнє середовище, створення баз даних туристичних ресурсів та інфраструктури туризму, складання карт, схем рекреаційно - ресурсного потенціалу територій, аудит існуючої інфраструктури, моніторингові дослідження рекреаційних територій та рекреаційних ресурсів за функціональними ознаками, місткістю, транспортною доступністю, атрактивністю, тощо.
   Науково-педагогічний склад кафедри виконував науково-дослідні роботи для Держкомспорту України «Проект ОВНС будівництва траси і трампліну для фрістайлу біля гори Говерли» (2004 р.), пілотний проект ТАCIS «Оцінка впливу антропогенного навантаження на гору Говерла» (2003 р.), для приватних підприємств – «Проекти ОВНС перспектив розвитку гірськолижних туристичних комплексів «Буковель», «Бистриця», «Чорногори» (2003-2007р.), для туристичного комплексу «Буковель» - Проект ОВНС будівництва повітряної лінії електропередач Надвірна – перевал Столи» (2005 р.) та інші проекти.
   Тематика держбюджетних науково-дослідних робіт: Д-14-11-п «Розроблення моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем в регіоні Українських Карпат» (держреєстраційний № 0111U001360), ОБ-05/2010 «Розробка «Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2015 р.» (держреєстраційний № 0110U008157), № 104/2010 «Гідроекологічний потенціал поверхневих вод Карпатського національного природного парку» (держреєстраційний № РК 0110U008204), в яких завдувач кафедри Архипова Л.М. була виконавцем, в останній – керівником теми.
   Колектив кафедри працює над держбюджетною тематикою «Стратегія сталого розвитку туризму в об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківської області».
   На сьогоднішній день кафедрою виконуються госпдоговірні тематики «Наукова еколого-експертна оцінка будівництва каскаду малих гідроелектростанцій на р. Білий Черемош в с. Голошина Верховинського району Івано-Франківської області» та «Проведення комплексного екологічного моніторингу за станом природно-техногенної безпеки Пробійнівської малої ГЕС №2 Івано-Франківської області».

   Крім того, 2015-2018 р.р. завідувач кафедри була відповідальним виконавцем держбюджетної теми з фінансування МОН Д-5-15-Ф «Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону». У 2016 р. вийшла колективна монографія рекомендована вченою радою ІФНТУНГ «Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону», співавторами якої є троє викладачів кафедри.

      Щорічно в два етапи проводиться студентська конференція (кафедральна і інститутська), на якій висвітлюються основні тенденції розвитку туристичної галузі та обговорюються нові цікаві напрями.
      Наші студенти беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих вчених з напрямку “Туризм”
      Кращі студенти спеціальності беруть участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку “Туризм”, отримуючи призові місця.
      Студенти та викладачі беруть участь у семінарах та тренінгах з удосконалення туристичного бізнесу та розширення міжнародної співпраці у сфері туризму.
Українська