Для абітурієнтів

Додаткова інформація: 

Матеріали для вступників:

kafedra_turyzmu_buklet.zip

prezent_turizm2019.zip

Кафедра туризму ІФНТУНГ створена у 2003 році для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 242 “Туризм”. З 2015 року ліцензована денна і заочна форми магістратури за спеціальністю 242- «Туризм».   

З 2018 року кафедра функціонує в структурі інституту природничих наук і туризму.

Ліцензований обсяг підготовки:

бакалаврів - 75 чол.,

магістрів - 55 чол.

Для вступу на І курс необхідні сертифікати ЗНО:

  • Українська мова
  • Географія або математика
  • Іноземна мова

 Здійснюється набір на ІІІ курс денної та заочної ф.н. за скороченим терміном підготовки (2 роки) молодших спеціалістів, які  при вступі складають фахові тестові вступні випробування.

Здійснюється набір бакалаврів на денну та заочну ф.н. спеціальності 242- “Туризм” на І курс магістратури. Тривалість навчання 1,5 роки. При вступі складаються: ЗНО з іноземної мови та фахове тестове вступне випробування.

Основні напрями діяльності фахівців з туризму: