Наукова діяльність кафедри

Працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи згідно плану затвердженої держбюджетної тематики: “ Дослідження сучасних геодинамічних процесів у межах Карпатського регіону”. Разом з кафедрою екології виконуються договірні науково-дослідні роботи по вивченню геоекології об’єктів НГК України, збереженню геолого-ландшафтних пам’яток, розробці держстандартів для підрозділів НГК України, запобіганню розвитку ерозійно-зсувних процесів та забезпечення безаварійної роботи НГК шляхом усунення геологічних ускладнень. Спільно з кафедрою геології та розвідки нафтових і газових родовищ виконують науково-дослідні роботи по вивченню структурно-тектонічної будови нафтогазових родовищ Передкарпаття та прогнозу змін геологічного середовища внаслідок розробки покладів вуглеводнів. Періодично працівники кафедри залучаються до виконання міжнародних проектів та грантів. Результати науково-дослідної роботи постійно висвітлюються в наукових звітах та регулярно публікуються в спеціальних виданнях і доповідаються на науково-практичних конференціях.

Українська