Дисципліни кафедри

На кафедрі основ геології та екології викладаються наступні дисципліни, згідно затвердженого навчального плану і робочих програм:

1. Загальна геологія

2. Історична геологія та палеонтологія

3. Петрографія

4. Літологія

5. Мінералогія

6. Геоморфологія

7. Структурна геологія та геокартування

8. Геотектоніка

9. Геодинаміка

10. Геологія і геоморфологія

11. Регіональна геологія

12. Геологія родовищ корисних копалин

13. Екологія

14. Основи геохімії

15. Інженерна геологія

16. Механіка грунтів

17. Наукові дослідження в області інженерної геології і механіка грунтів

18. Геоінформаційні системи

19. Гірниче право

20. Екологічна гідрогеологія

21. Екологічна оцінка природо-промислових комплексів

22. Комп'ютерна обробка геологічної інформації

23. Літологія четвертинних відкладів

24. Методика гідрогеологічних досліджень

25. Моніторинг геолого-техногенних систем

26. Нафтогазова геоекологія

27. Основи надрокористування

28. Статистична обробка геологічної інформації

29. Четвертинна геологія

Крім цього, сформовані навчально-методичні комплекси з предметів “Природоохоронні технології при розробці родовищ корисних копалин”, “Основи ґрунтознавства” та “Геохімія корисних копалин”, що пропонується студентам для вільного вибору. Важливою складовою навчального процесу є проведення геолого-ознайомчої навчальної практики та практики зі структурно-геологічного картування. Частина лекційних і лабораторних занять проводиться в одному з найкращих геологічних музеїв України, створеному в свій час при кафедрі загальної геології, мінералогії і петрографії.

Українська