Навчально-методичні розробки

Геодинаміка

Трубенко, О. М. Геодинаміка [Текст] : конспект лекцій / О. М. Трубенко, О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 162 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Геодинаміка [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 28 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Геодинаміка [Текст] : методичні вказівки для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Стельмах, Г. О. Жученко, М. І. Чорний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 79 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Геологія з основами геоморфології

Геологія з основами геоморфології [Текст] : підручник / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, О. В. Чепіжко, М. Д. Крочак. – Чернівці : Букрек, 2010. – 400 с.

Гоптарьова, Н. В. Геологія з основами геоморфології [Текст] : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 217 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гоптарьова, Н. В. Геологія з основами геоморфології [Текст] : Лабораторний  практикум / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 98 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гоптарьова, Н. В. Геологія з основами геоморфології [Текст] : метод. вказівки / Н. В. Гоптарьова, М. І. Чорний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 68 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Геологія і геоморфологія

Гунька, Н. Геологія та геоморфологія [Текст] : підручник / Н. Гунька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 574 с.

Стельмах, О. Р. Геологія і геоморфологія [Текст] : конспект лекцій / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 149 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Геологія і геоморфологія [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова, М. І. Чорний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 98 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гоптарьова, Н. В. Геологія і геоморфологія [Текст] : метод. вказівки для самост. вивч. дисц. / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 59 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Гоптарьова, Н.В. Геологія і геодезія [Текст] : конспект лекцій (англ. мовою) / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Гоптарьова, Н.В. Геологія і геодезія [Текст] : лабораторнмй практикум (англ. мовою) / Н. В. Гоптарьова, В.С. Боднарчук, Пінчук Л.В. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 35 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Геоморфологія з основами четвертинної геології

Стельмах, О. Р. Геоморфологія та четвертинна геологія [Текст] : конспект лекцій / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 122 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Геоморфологія та четвертинна геологія [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 27 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Геоморфологія та четвертинна геологія [Текст] : метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 40 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Геотектоніка

Гунька, Н. Н. Геотектоніка [Текст] : конспект лекцій / Н. Н. Гунька, Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 154 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Палійчук О. В. Геотектоніка [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 35 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гоптарьова, Н. В. Геотектоніка [Текст] : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Н. В. Гоптарьова, О. Р. Стельмах, О. В. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 35 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Загальна геологія

Куровець, М. Загальна геологія [Текст] : навч. посіб. / М. Куровець, Н. Гунька. – Львів : Атлас, 1998. – 420 с.

Стельмах, О. Р. Загальна геологія [Текст] : конспект лекцій / О. Р. Стельмах. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : Факел, 2010. – 190 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гунька, Н. Н. Загальна геологія [Текст] : лабораторний практикум / Н. Н. Гунька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 197 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Загальна геологія [Текст] : метод. вказівки для самост. вивч. дисц. / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 38 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Загальна геологія [Текст] : метод. вказівки до курсової роботи / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 19 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Літологія

Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : конспект лекцій / Г. Д. Горванко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 218 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : лабораторний практикум / Г. Д. Горванко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 155 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : метод. вказівки / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Мінералогія

Куровець, М. І. Кристалографія і мінералогія [Текст]. Ч. 1 : Кристалографія мінералів / М. І. Куровець. – Львів : Світ, 1996. – 236с.

Куровець, М. І. Кристалографія і мінералогія [Текст]. Ч. 2 : Систематика, короткий опис і методика визначення мінералів / М. І. Куровець. – Львів : Світ, 1996. – 216 с.

Лопушняк, Я. І. Мінералогія [Текст] / Я. І. Лопушняк, Л.В. Пінчук: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 57 с. – (Каф. основ геології та екології).

Лопушняк, Я. І. Мінералогія [Текст] / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук: метод. вказівки для самост. вивч. дисц.. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 28 с. – (Каф. основ геології та екології).

 

Основи геохімії

Лопушняк, Я. І. Основи геохімії [Текст] : конспект лекцій / Я. І. Лопушняк, І. М. Моргулець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 53 с. – (Кафедра теоретичних основ геології)

Знак, М. С. Основи геохімії [Текст] : практикум / М. С. Знак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 29 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Лопушняк, Я. І. Основи геохімії [Текст] / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук: метод. вказівки для самост. вивч. дисц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 19 с. – (Каф. основ геології та екології).

 

Основи загальної геології

Поплюйко, А. Г. Основи загальної геології [Текст] : конспект лекцій / А. Г. Поплюйко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 238 с. : табл. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Пінчук, Л. В. Основи загальної геології [Текст] : лабораторний практикум / Л. В. Пінчук, Н. В. Броніцька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 56 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Стельмах, О. Р. Основи загальної геології [Текст] : метод. вказівки для самост. вивч. дисц. / О. Р. Стельмах, Н. В. Гоптарьова, А. Г. Поплюйко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 39 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Петрографія

Горванко, Г. Д. Петрографія [Текст] : конспект лекцій / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 60 с. : іл., рис., табл. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Горванко, Г. Д. Петрографія [Текст] : лаборатор. практикум / Г. Д. Горванко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 141 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Горванко, Г. Д. Петрографія [Текст] : метод. вказівки / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 29 с. – (Кафедра основ геології та екології).

 

Регіональна геологія

Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія [Текст] : конспект лекцій / Н. В. Гоптарьова. – 2-е вид. з доп. та перероб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 184 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія [Текст] : лабораторний практикум / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 30 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Гоптарьова, Н. В. Регіональна геологія [Текст] : методичні вказівки / Н. В. Гоптарьова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 48 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Структурна геологія та геокартування

Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи [Текст] : конспект лекцій / Г. Н. Азроян. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 225 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи [Текст] : лабораторний практикум / Г. Н. Азроян. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 116 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи [Текст] : метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. Н. Азроян. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 67 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Азроян, Г. Н. Структурна геологія, геокартування та дистанційні методи [Текст] : метод. вказівки з курсового проектування / Г. Н. Азроян. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 59 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Інженерна геологія

Стельмах, О. Р. Інженерна геологія [Текст] : Конспект лекцій / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 155 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Стельмах, О. Р. Інженерна геологія з основами гідрогеології [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Стельмах, Я. І. Лопушняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 81 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Стельмах, О. Р. Інженерна геологія з основами гідрогеології [Текст] : методичні вказівки для самост. вивч. дисц. / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

 

Історична геологія та палеонтологія

Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Жученко, О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 154с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 3-тє вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 136с. – (Кафедра основ геології та екології).

Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : лабораторний практикум / Г. О. Жученко. – 3-тє вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с. – (Кафедра основ геології та екології).

Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : метод. вказівки / Г. О. Жученко. – Івано-Франківськ : Факел ІФНТУНГ, 2009. – 74 с.

Українська