06. Стандарти вищої освіти за спеціальностями

Додаткова інформація: 

Стандарти вищої освіти за спеціальностями

Шифр спеціальності Назва спеціальності Рівень вищої освіти
бакалавр магістр
029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа переглянути переглянути
035 Філологія переглянути переглянути
051 Економіка переглянути переглянути
071 Облік і оподаткування переглянути переглянути
072 Фінанси, банківська справа та страхування переглянути переглянути
073 Менеджмент переглянути переглянути
075 Маркетинг переглянути переглянути
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність переглянути переглянути
101 Екологія переглянути переглянути
103 Науки про Землю переглянути переглянути
105 Прикладна фізика та наноматеріали   -
121 Інженерія програмного забезпечення переглянути  
123 Комп’ютерна інженерія переглянути  
126 Інформаційні системи та технології переглянути  
131 Прикладна механіка переглянути  
132 Матеріалознавство переглянути -
133 Галузеве машинобудування   -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка переглянути  
144 Теплоенергетика -  
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології переглянути  
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка переглянути переглянути
172 Телекомунікації та радіотехніка переглянути -
183 Технології захисту навколишнього середовища переглянути переглянути
184 Гірництво переглянути  
185 Нафтогазова інженерія та технології    
191 Архітектура та містобудування    
192 Будівництво та цивільна інженерія    
193 Геодезія та землеустрій    
242 Туризм переглянути  
274 Автомобільний транспорт    
281 Публічне управління та адміністрування переглянути  

 

Українська