Лабораторія інноваційних досліджень в економіці

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна  76019  тел.:  +380 (50) 433 1763   

Karpatska str., 15 Ivano-Frankivsk, Ukraine 76019 P: +380 (50) 433 1763

   Лабораторія інноваційних досліджень в економіці створена в якості наукової площадки генерації та реалізації інноваційних науково-практичних ідей у різних галузях економіки студентства, молодих науковців та вчених і викладачів ІФНТУНГ та дає поштовх до становлення інтелектуально-розвинутого суспільства соціально-ринкової економіки, формування його інноваційного потенціалу.

     З січня 2019 року Лабораторія інноваційних досліджень в економіці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ЛІДЕ ІФНТУНГ) функціонує як загальноуніверситетський підрозділ (у 2013-2018 роках функціонувала на базі ІнЕУ ІФНТУНГ).