Завідувач кафедри

Додаткова інформація: 

Полутренко Мирослава Степанівна

Зав. кафедри, д.т.н.

Основний напрям досліджень – окиснення вуглеводнів в розчинах металокомплексних каталізаторів,

синтез і технологія одержання естерів дикарбонових кислот, синтез вуглеводнів з природного газу.

Українська