Лабораторія металографії № 9122A

В лаборатоторії металографії наявне відповідне обладнання для здійснення досліджень макро- та мікроструктури матеріалів, приготування шліфів для металографічних досліджень

Лабораторія металографії дає можливість проведення повного комплексу робіт по наукових дослідженнях, пов’язаних з аналізом та контролем макро- і мікроструктури матеріалів.

Науковцями та інженерно-технічними працівниками лабораторії проводяться роботи, які зумовлені обов’язковими вимогами нормативних документів щодо виготовлення, підготовлення взірців і проведення безпосередніх досліджень їх мікро- і макроструктури за допомогою світлових мікроскопів з можливістю фіксації фотознімків металографічних реплік. Всі роботи по металографічних дослідженнях проводяться на сучасному професійному обладнанні.

Для вирізки зразків матеріалу обладнання використовується спеціалізований верстат для різки металографічних зразків з водяним охолодженням Q-80Z (УРМО-80А). Зразки для проведення досліджень вирізаються з найбільш характерних ділянок деталей чи конструкцій, які, як правило, вказуються в стандартах на окремі види металопродукції.

Попередня підготовка поверхонь досліджуваних матеріалів виконується механічно-абразивним способом для видалення макро- та мікронерівностей з досліджуваної поверхні, запобігання появі артефактів мікроструктури та підготовка поверхні для подальшого травлення. Абразивна підготовка виконується у дві стадії: шліфування і полірування, які відрізняються між собою максимальним розміром (діаметром) абразиву, на спеціальному плоскошліфувальному верстаті MP-1B.

Після шліфування та полірування досліджуваної поверхні виконується травлення для збільшення оптичного контрасту між різними структурними складовими, вибіркове розфарбовування або розчинення фаз чи включень різної природи. Травлення виконується спиртовими розчинами кислот. При цьому підбір хімічного травника залежить від матеріалу, його хімічного складу а також від очікуваного результату (виявлення карбідів/нітридів, виділення границь зерен і т. д.). Травлення виконується на лабораторному хімічному столі шляхом нанесення на металографічний зразок травника, витримки його певний час на поверхні зразка, змивання травника з поверхні великою кількістю дистильованої води та видалення води за допомогою етилового спирту.

Після травлення поверхня матеріалу досліджуються за допомогою металографічного світлового мікроскопаММО-1600АТ. На останньому встановлена цифрова камера для передачі зображення з мікроскопа на комп’ютер з подальшого систематизування та оброблення.

 


Устатковання придбане за кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в рамках науково-дослідної роботи «Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об'єктах нафтогазового комплексу» (номер держреєстрації 0111u008841) за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою «Наука в університетах» на 2008-2012 роки