Кафедри

 

У інституті ведуть підготовку фахівців чотири кафедри: 

- Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

  Студенти, які навчаються на цій кафедрі, одержують ґрунтовну підготовку з природничих і професійно-орієнтованих дисциплін, в тому числі і з сучасних комп'ютерних технологій в нафтогазовій геології.

- Кафедра нафтогазової геофізики

  Студенти, які навчаються на цій кафедрі вивчають сучасну геофізичну апаратуру польових і свердловинних геофізичних досліджень та методи і системи обробки та інтерпретації геофізичних даних, а також виконують науково-дослідні роботи, використовуючи автоматизовані системи обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів зарубіжних фірм, академічних та галузевих інститутів, розробок кафедри.

- Кафедра основ геології та екології

  є кафедрою фундаментальної геологічної та екологічної підготовки і утворена в 2000 році. Кафедра проводить викладання студентам нафтогазових спеціальностей фундаментальних геологічних дисциплін. Це такі дисципліни, як “Загальна геологія”, “Петрографія”, “Літологія”, “Регіональна геологія”, “Мінералогія”, "Геоекологія" та інші.

- Кафедра економічної геології

 є кафедрою фундаментальної підготовки з геологічних основ розробки та геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу. Утворена кафедра у 2015 році. Кафедра проводить викладання студентам нафтогазових спеціальностей геологічних дисциплін.  Це такі дисципліни, як “Економічна геологія”, “Геологічні основи розробки родовищ нафти і газу”, “Підрахунок запасів нафти і газу”, “Геологія родовищ корисних копалин”, “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт”, "Нафтогазова геологія" та інші.

- Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

За кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики закріплено наступні дисципліни: "Інформатика та програмування", "Конструювання програм та мови програмування", "ГІС в задачах моніторингу", "Геоінформаційні системи та бази даних", "Цифрова картографія", "Планування та управління ГІС проектами", "Транспортно-навігаційні ГІС", "Програмування прикладних ГІС задач", "Проектування баз геоданих", "Просторовий аналіз та моделювання в ГІС", "Розпізнавання образів", "Теоретичні основи геоінформаційних систем"  та інші.

Українська