Навчально-методичні розробки

 

Методична робота на кафедрі проводиться шляхом написання та видання підручників, навчальних посібників, довідників, конспектів лекцій, лабораторних практикумів, методичних вказівок до вивчення дисциплін:

Актуальні проблеми нафтогазової геології

Геологічні  основи розкриття продуктивних горизонтів

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Геологія і нафтогазоносність морських надр

Геолого-промислові дослідження свердловин

Геологорозвідувальна справа

Геологія нафти і газу

Геоінформаційні бази даних

Гірниче право та ліцензування

Економічна геологія

Комп'ютерна обробка геологічних даних

Комплексне дослідження нафтогазоносності територій

Математичні методи в нафтогазовій геології

Математична статистика та обробка геологічної інформації

Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України

Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія

Нафтогазопромислова геологія

Нафтогазова гідрогеологія

Нафтогазова геоекологія

Нафтогазова геологія

Нафтогазоносні провінції світу

Основи гідрогеології та інженерної геології

Основи геології нафти і газу

Основи нафтогазової справи

Основи наукових досліджень

Підрахунок запасів нафти і газу

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ

Прикладна геохімія нафти і газу

Прогнозування нафтогазоносності надр

Дипломне проектування

 

 

Українська