Історія газети

 Газета Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу «Студент Прикарпаття» – одна з найстаріших багатотиражних газет м. Івано-Франківська та вищих навчальних закладів обласного центру, яка регулярно, без зривів виходить з друку вже кілька десятиліть поспіль. Перший номер, підписаний її першим редактором В. Крецулом, вийшов 4 лютого 1971 року. На той час газета функціонувала як орган ректорату, парткому, комітету комсомолу та профкомів Івано-Франківського інституту нафти і газу. Багатотиражка була двополосною (формат 0,5 друкованого аркуша).
   Від 1991 року газета «Студент Прикарпаття» – орган університету, виходить у світ на 4 сторінках (формат А-3). Обсяг – 1 друкований аркуш.
   Редактори газети (В’ячеслав Крецул, Євген Гордиця, Анатолій Кононенко, Анна Януш, Марина Бевза) кожен по своєму вносили певний вклад у розвиток газетної справи і виконання завдань, поставлених перед університетським часописом.
   За висвітлення проблем військово-патріотичного виховання молоді, пропаганду природоохоронних питань університетський часопис нагороджувався грамотами, дипломами. Газета займала призове (3-е місце) в V1 республіканському конкурсі багатотиражок вищих навчальних закладів.
   Редакція розвивалася разом із суспільством та ВНЗ. Відповідно до довколишніх змін мінялося й обличчя «Студента Прикарпаття», зміст матеріалів.
   На зміну ручному набору і такій же верстці прийшли досконалі комп’ютерні технології видавничої, поліграфічної справи, високий друк поступився офсетному. Це спричинилося до кращої якості і поліграфічного оформлення газетних сторінок. На даний час, вирішується питання про повноколірне видання часопису, починаючи з лютого 2014 року.
   Довголітнім, надійним партнером в забезпеченні комп’ютерної верстки, папером та друку тиражів газети є відоме Івано-Франківське видавництво «Місто НВ» (м. Івано-Франківськ. вул. Незалежності, 53, тел. (0342)-72-10-37, e-mail: mistonw@gmail.com), якому редакція та адміністрація університету висловлює щиру подяку за плідну співпрацю, розуміння та готовність до вирішення всіх проблем, які виникають на нелегкому, тернистому шляху університетського часопису до свого читача.
   Нинішній редактор газети – Лідія Корба та працівник газети Василь Дідух – ветерани «Студент Прикарпаття»: майже все трудове життя присвятили роботі в багатотиражці. Л. Ф. Корба працює в університеті із 1974 року, В. С. Дідух - із 1972 року. Така відданість своїй газеті, своєму університету, безкомпромісна, і , без перебільшення, десь жертовна праця заслуговує на глибоку повагу та є живим, наочним прикладом для наслідування нашою молодою зміною, яка йде слідом за нами.
   З січня 2014 року редакція газети ввійшла до складу відділу інформації та зв’язків з громадськістю (начальник - Ковбанюк І. І., тел. (0342)-50-47-62, вн. тел. 1-11, e-mail: obivan@nung.edu.ua).
   Газета існує для читачів і сильна зворотнім зв’язком. Тому просимо порушувати на її сторінках актуальні проблеми університетського життя, розповідати про важливі події, що відбуваються в єдиному в Україні ВНЗ нафтогазового профілю, свідками яких ми є, ділитися новинами, розповідати про цікавих особистостей, студентів, викладачів, вчених. Якщо ви маєте хист до малювання чи небайдужі до віршованого слова, - із задоволенням розмістимо ваші твори на шпальтах часопису. Нам дуже хочеться не тільки доносити до вас інформацію про події, наше розмаїте університетське буття, але й бути першовідкривачами талантів, давати їм, на своїх сторінках, як мовиться, путівку в творче життя.

Українська