Відділ аспірантури і докторантури

Адреса

вул.Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76019

тел. (0342) 72-71-07

e-mail - aspir@nung.edu.ua

Відділ створений у 1994р. з метою ефективного управління процесом підготовки фахівців вищої кваліфікації і є структурним підрозділом  науково-дослідної частини                       Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи.

Напрямки діяльності відділу:

  • підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру;
  • загальна координація дій для ефективного функціонування в університеті спеціалізованих вчених рад
  • забезпечення діяльності Вченої ради університету

Підготовка аспірантів і докторантів та діяльність спеціалізованих вчених рад університету: