Гораль Ліліана Тарасівна

Гораль Ліліана Тарасівна,

директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, доктор економічних наук, професор 

Роби, що маєш робити, і хай буде, що буде.    

  За 48 років існування університету Л. Т. Гораль – єдина жінка-директор інституту. А все тому, що народилась  у рік заснування Інституту нафти і газу (13 грудня 1967 року) у м. Івано-Франківську та ще й у родині студента 5-го курсу цього ж інституту Лісевича Тараса Івановича, який потім тривалий час (1975-1986) працював завідувачем науково-дослідної лабораторії при кафедрі Спорудження трубопроводів, баз та сховищ».              

У дружній родині Ганни і Тараса Лісевичів Ліліана (разом з молодшою сестрою Надією) виросла привітною, товариською, творчою, активною та ініціативною. Батьки привчали дітей  читати, збираючи вдома гарну бібліотеку класичної літератури. В юнацькі роки Ліліана мала змогу перечитати всього В.Гюго, Г. Мопассана, І. Вільде, Е. Хемінгвея й ін. Навчаючись з 1975 по 1985 р.р. у середній школі №17 міста Івано-Франківська (директор – Семочко Марія Романівна, класний керівник – Будзенко Наталія Михайлівна), була доброю ученицею, у старших класах щорічно брала участь в міських та обласних предметних олімпіадах з фізики та української мови, де часто була призером. Навіть мріяла про спеціальність «Ядерна фізика». Теплі та дружні стосунки з вчителями та однокласниками збереглись понині.                                                                                                                                                                  

Гораль Ліліана Тарасівна є випускницею Івано-Франківського інституту нафти і газу, куди вступила у 1985 році за наполяганням батьків на спеціальність «Експлуатація та проектування нафтогазопроводів, баз та сховищ».  Найяскравішими спогадами про університет стали  лекції з вищої математики доцента А. Н. Хомченка, практичні заняття з фізики у П. П. Заріна, лекції з теплотехніки  Г. Огороднікової, вечірні відпрацювання занять з опору матеріалів. На старших курсах найбільше запам’яталась робота над курсовою з проектування нафтобаз під керівництвом В. П. Лісафіна, лекції професорів В. Я. Грудза та М. Д. Середюк. Ще до сьогодні пригадується красивий, каліграфічний почерк Й. В. Якиміва з його зауваженнями до курсової по трубопровідному транспорту нафти. І, звичайно, найкращі інститутські друзі! 

 

 

  Перший день студентства (зліва направо: О. Гончарук, Л. Гораль, В. Микицей, С. Садова (Ружило) О. Кеніз, І. Громоляк)

                                                  

   

 

 

 

 Щойно отримали студентські квитки (01.09.1985 р., зліва-направо:  Олександр Кеніз, Ліліана Гораль (Лісевич), Олег Гончарук)  

 

 

 

 

 

 «Нещодавно ми знову зустрічались всім інтернаціональним потоком – українці, грузини, росіяни, азербайджанці... Для усіх наш ІФІНГ став добрим стартом для майбутнього росту» – зазначає Ліліана Тарасівна. 

 

 

Університет став колискою не лише для самої Ліліани, але й для її родини: будучи студенткою І курсу, познайомилась зі своїм чоловіком – Петром Горалем, на ІІ курсі вийшла за нього заміж, а у 1988 році у них народився син Олександр.

У 1991 році навчання завершила успішним захистом дипломного проекту «Проектування газових мереж с. Підлісся» (науковий керівник – проф. Середюк М. Д.) У тому ж році у рідному вузі розпочала свою трудову діяльність асистентом кафедри ТЗНГ та за рекомендацією кафедри вступила до аспірантури при  кафедрі нафтогазової гідрогеомеханіки і потрапила під батьківське крило професора  Гімера Романа Федоровича.  Завдяки своєму вчителеві Ліліана Тарасівна до сьогодні цікавиться всім, що пов’язане з підземним зберіганням природного газу – розрахунками параметрів, економічними обґрунтуваннями. Дуже тепло Ліліана Гораль згадує про час навчання в аспірантурі та роботи асистентом кафедри, коли «доля звела мене з надзвичайно цікавими людьми: професорами, доцентами та викладачами Р. Ф. Гімером та Б. І. Навроцьким, М. П. Андріїшиним,  М. І. Мердухом, К. Г. Донцем, Л. С. Возняк, М. П. Муж, які вчили навикам роботи зі студентами, постійної праці над собою та науковими завданнями». 

\ Фото на згадку про 20-ту річниці створення кафедри нафтогазової гідромеханіки 

З 1996 по 2001 р.р. працює асистентом і доцентом кафедри безпеки життєдіяльності. Незабаром молода викладачка завоювала авторитет серед студентів, а її працьовитість та цілеспрямованість вилились у зрілу наукову роботу. У 1999 році Ліліана Гораль захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту» (науковий керівник – Гімер Р. Ф.), яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності використання підземних сховищ газу.

Зі студентами на практиці        Л. Гораль зі студентами біля Музею писанкового розпису (Коломия, 1999 р.)

У своєму прагненні до знань другою освітою Ліліана Тарасівна обрала економіку: «Моє захоплення економікою почалося ще з 5-го курсу інституту, коли «Організацію та планування діяльності підприємств» для нас викладав О. Г. Дзьоба. Його ініціатива до подальшого мого вивчення економічних наук була визначальною в подальшій професійній діяльності». Протягом 2000–2001 р.р. в інституті післядипломної освіти навчалась за спеціальністю бухгалтер-економіст та захистила дипломну роботу під керівництвом С. В. Хоми. З 2001 року працювала доцентом кафедри економіки підприємства, далі доцентом і професором кафедри організації праці і виробництва, професором та завідувачем кафедри фінансів.

У 2012 році успішно захистила докторську дисертацію «Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (науковий консультант – д. е. н., проф. В. Я. Брич), робота над якою тривала 10 років, у спеціалізованій раді Тернопільського національного економічного університету. Основні ідеї роботи та одноосібної монографії «Теорія і практика реструктуризації газотранспортних підприємств» успішно впроваджені в діяльність підприємств НАК «Нафтогаз України», в навчальний процес кафедр «Організації праці і виробництва» та «Спорудження і ремонту газонафтопроводів і газосховищ». Наукові ідеї, подані Ліліаною Тарасівною, були використані в роботах вчених університету та фахівцями газотранспортної галузі при виконанні госпдоговірних тем з ПАТ «Укртрансгаз» та у держбюджетній роботі університету. А ще це був час високої ділової та наукової активності – участі у семінарах, нарадах,  поїздки з виступами на десятки конференцій в Україні та за її межами.

Основними напрямами наукових досліджень Л.Т. Гораль є методологiчні проблеми оцiнювання та підвищення економічної ефективностi трубопровiдного транспорту газу в умовах нестабільності; прогнозування перспектив технологічного оновлення магістральних газопроводів, компресорних станцій і підземних сховищ газу; розвиток теоретико-методологічних та прикладних засад забезпечення конкурентоспроможності газотранспортних та газорозподільних підприємств; теорія та практика страхування ризиків газотранспортних підприємств; управління потенціалом підприємств нафтогазового комплексу; теорія управління кластерними структурами; теоретичні та прикладні аспекти обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу; управління економічною безпекою підприємств. За обраною тематикою вона представляє університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць  та публікацій, в т. ч. – 65 у фахових виданнях, 5 робіт у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, в т.ч.  SCOPUS.

Під науковим керівництвом Ліліани Тарасівни Гораль захищені 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, працюють 3 аспіранти очної форми навчання та 4 здобувачі наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами).

     Упродовж роботи в університеті зарекомендувала себе як грамотний науковець та досвідчений педагог. Про неї схвально відгукуються спеціалісти газотранспортної галузі, які вдячні за вирішення важливих науково-методичних та практичних завдань. Як добрий фахівець вона затребувана у багатьох сферах діяльності  ІФТУНГ та науковців України. Л. Т. Гораль є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; членом редколегії науково-виробничого видання «Нафтогазова галузь України»; членом редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості.

Користується заслуженою повагою колег та авторитетом у колективі університету. З вересня 2012 року Ліліана Тарасівна Гораль обіймає посаду декана факультету економіки та підприємництва, а з листопада 2012 – директора Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі. Як керівник має багато творчих планів та завдань, які намагається успішно реалізувати. Насамперед, це стосується якості підготовки студентів-економістів у контексті переходу України до ринкової економіки, наближення до нас світових тенденцій економічного розвитку та впровадження в навчальний процес наукових підходів до економічної теорії: «Найкращих студентів уже з третього курсу залучаємо в наукові школи до провідних професорів для поглибленої наукової підготовки. Студенти беруть участь в університетських конференціях, а згодом — в загальноукраїнських та міжнародних. Ми розвиваємо в них науковий потенціал і бажання працювати в наукових дослідженнях» [3].

     Визначальним для творчої багатогранності Л. Т. Гораль є любов до своєї справи, а ще організованість і час, який вона дуже цінує: «Стараюсь ніколи не запізнюватись на заплановані зустрічі, але і не люблю, коли спізнюються до мене». Це ті чинники, з яких вона черпає натхнення та завдяки яким все встигає. Ліліана Гораль сприяє розширенню міжнародної співпраці ІФНТУНГ. Вона була організатором міжнародної конференції «Е-інтернаціоналізація в освіті», проведеної на базі університету за проектом TEMPUS, в якій брали участь представники багатьох країн Європи; активно долучається до роботи в рамках програми ЕРАЗМУС – налагодження співпраці ІнЕУ з факультетом менеджменту Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіци (Польща) (з її легкої руки студенти навчаються там вже 2 роки за магістерською програмою подвійних дипломів); з Ґданською та Познанською Політехніками (стажування аспірантів); з  Вищою школою бізнесу та адміністрації у м. Ґдиня (спільні дослідження та публікації). Крім того, особисто стажувалась у Єреванському національному університеті щодо управління якістю у системі освіти (грудень 2012 р., програма ТEMPUS) та у Технологічному університеті м. Кошице  (Словаччина, березень 2015 р., проект «Україна – ЄС»).  

Під кураторством Л. Т. Гораль успішно функціонує «Лабораторія інноваційних досліджень», через яку налагоджено співпрацю з підприємствами на основі економічного діалогу, принципах солідарності і партнерства, запропоновано послуги наукового консалтингу, що стосується інноваційної діяльності, підвищення ефективності ведення бізнесу, впровадження наукових розробок у виробництво. Директор заохочує фахівців ІНЕУ писати грантові проекти, а прикладом їхньої  успішності в цій сфері є реалізація проекту «Бізнес-інкубатор» за участі ЄС в межах інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ. Це – новітня структурна одиниця на базі вищого навчального закладу, яка, з одного боку, сприяє розвиткові підприємництва на теренах Івано-Франківщини, а з другого — допомагає студентам економічного та управлінського напрямів підготовки розвивати навики організації та ведення власної справи. Крім того, сьогодні на цій основі ІНЕУ широко співпрацює з різними структурами — зокрема з Центром зайнятості, Обласним фондом допомоги вимушеним переселенцям, із Фондом підтримки підприємництва, Адміністрацією міської податкової інспекції.

Її запрошують до розробки стратегій економічного розвитку нашого регіону, до участі у різноманітних громадських слуханнях з питань економіки та управління [4]. Вона є членом колегії з економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Неодноразово Ліліана Гораль була нагороджена почесними грамотами Івано-Франківської обласної державної  адміністрації (2011), Івано-Франківської обласної ради (2013). Відзначена премією та нагрудним знаком «Відо­мий науковець року» (2013).

Свій успіх Ліліана Тарасівна вбачає не лише у наукових здобутках, кар’єрному рості, улюбленій праці.  Надзвичайним подарунком долі вважає свою родину: чоловіка Петра Гораля, з яким прожили вже майже 30 років, сина Олександра, невістку Аліну, внука Марка. У родині Горалів завжди панувала дружна, тепла та довірлива атмосфера, в якій їхній син вбирав жагу до знань, відповідальність, любов до рідного краю. Сьогодні всі думки матері про сина, який захищає нашу Батьківщину в зоні АТО: «Як і всі батьки, чиї діти захищають Україну, ми надзвичайно хочемо миру, і дуже, дуже хвилюємось за свого сина! Ми пишаємося його мужнім вчинком, ми бажаємо йому і його друзям твердості духу і перемоги!»

         Відпочити після трудових буднів їй допомагають кращі друзі дитинства та юності – книги. Щовечора вона поринає хоч на хвилину у світ художньої літератури – прози чи поезії, класики чи детективу. Декілька разів за рік може перечитувати свої улюблені книжки: «Спогади дитинства» Марселя Паньоля, «Я обслуговував англійського короля» Богуміла Грабала, «Ворошиловград» С. Жадана, «ФМ-Галичина» Т. Прохаська, «Фелікс Австрія» С. Андрухович, твори Наталки Сняданко,  Лариси Денисенко (особливо «Сарабанда Банди Сари»). Зараз читає «Ботакє» Т. Прохаська. Гарному настрою сприяє також хороша музика: часом це фолк-рок (Перкалаба, Брати Гадюкіни), часом якісний сучасний рок або джаз. А ще для створення в домі теплої, затишної, натхненної атмосфери Ліліані Гораль стають у пригоді картини сучасних Івано-Франківських митців, які родина колекціонує.  Загалом зібрано близько 70 картин, серед яких виставкові роботи Т. Павлик, Я. Стецика, І. Панчишина, Б. Бринського, Красьохи,  Г.Турчик, А. Шабуніна, Н. Доскалюк, Н. Білик, М. Яремака, І. Погрібної. Її найулюбленішою картиною стали «Обійми» Г. Турчик. Бути у відмінній формі та залишатись привабливою їй допомагають плавання (за одне заняття у басейні ІФНТУНГ пропливає 1 км) та активний відпочинок у горах, біля Чорного Черемошу, якому надає перевагу.

             Широта поглядів, відмінні організаторські здібності, комунікабельність, вміння постійно вчитись та розвиватись спонукають Л. Т. Гораль будувати професійні плани на майбутнє, які пов’язані з рідним університетом:  «Я дуже люблю свою роботу і своїх студентів! Колишні студенти стали моїми добрими друзями, теперішні – дуже добрі і дружні! Я мрію, що Інститут економіки та управління вийде на той рівень в Україні, якого достойні його викладачі та студенти! Це не пафос, це плани, які хочеться реалізувати! З Божою поміччю!»

Урочисте вручення дипломів випускникам ІнЕУ 2015 року

Джерело інформації:

  1. Гораль Ліліана Тарасівна // Науковці України –  еліта держави. Том ІІІ. – К: Логос Україна, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1129
  2. Гораль Ліліана Тарасівна. – Режим доступу: http://ineu.nung.edu.ua/about/board/ 
  3. Вовчук Г. Ліліана Гораль: Заохочуємо студентів до прикладних економічних досліджень // Інтернет-версія газети «Галичина». – 13 листопада 2014 р. – Режим доступу: http://www.galychyna.if.ua/publication/society/liliana-goral-zaokhochujemo-studentiv-do-prikladnikh-ek/
  4.  Коваль А. Ліліана Гораль: Основним шляхом для виходу з кризи в нашій державі має стати структурна перебудова //  Журнал для бізнес-людей «Бізнесмен». –  2014. – №11 (травень). – С. 24-25.