Доцент

Овецький Сергій Олександрович

У 1995 роцзакінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів».

Українська

Якимемечко Ярослав Яремович

В 1990 р закінчив ІФІНГ за спеальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». З 1990 р по 1992 рік працював на бурових підприємствах України. В 1992 році  перейшов на роботу   в ІФНТУНГ, де працював молодшим науковим співробітником, завідувачем лабораторіями, асистентом кафедри морських нафтогазових технологій. У 2013 р захистив кандидатську дисертацію. Ним опубліковано 41 наукову працю, серед яких 10 патентів України. Його науковий напрямок присвячений удосконаленню технології і техніки для буріння свердловин і видобування нафти, а також інтенсифікації припливу високов’язких нафт.

Українська

Угриновський Андрій Васильович

В 2006 р. закінчив з відзнакою ІФДТУНГ за спеціальність «Видобування нафти і газу». Під час навчання в університеті працював за сумісництвом в науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. Після закінчення університету працював лаборантом, молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. У 2011-2013 рр. навчався в очній аспірантурі при університеті, після закінчення якої в 2014 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2014 р. доцент кафедри РЕНГР.

Українська

Гутак Олександр Ігорович

  В 2008 р. закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю "Видобування нафти і газу". Після закінчення університету працював в Науково-дослідному інституті нафтогазової енергетики і екології на посаді стажиста-дослідника. 2008 - 2011 рр. – навчання в аспірантурі ІФНТУНГ та робота в науково-виробничій фірмі «Інтекс» на посаді інженера з розробки нафтових родовищ. 2011 - 2014 рр. – асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. 2014 р. – доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ.

Українська

Мороз Леся Богданівна

Член кореспондент УНГА

Українська

Купер Іван Миколайович

Академік УНГА,  відмінник праці ПАТ «Укрнафта».

Українська

Міщук Богдан Михайлович

Закінчив у 2010 році Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Видобування нафти і газу” та здобув кваліфікацію гірничий інженер. З 2010 року працює на посаді асистента кафедри в навчальній науково-дослідній лабораторії з питань інтенсифікації нафтогазовидобування. Основним напрямком наукової діяльності є удосконалення технологій видобування нафти. У 2011-2014 роках пройшов навчання в аспірантурі відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації ІФНТУНГ.

Українська

Руско Надія Михайлівна

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника з дипломом магістра.  2012-2015 рр.  навчалась в аспірантурі при  кафедрі релігієзнавства та культурології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті «Острозька академія» на тему «Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст».

Українська