Тимошенко Дмитро Віталійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Корпоративне управління, цінова політика
Сфера наукових інтересів Мотивація інтелектуальної праці, інтелектуальний капітал, управління людськими ресурсами
Основні праці
  1. Тимошенко Д. В. Щодо ідентифікації проблем мотивації працівників інтелектуальної праці в нафтогазовій галузі України / Д. В. Тимошенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Стратегії розвитку регіонів: методологія розробки, механізми реалізації: зб. наук. п. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.). — Львів, 2008. — Вип. 2 (70). — 2008. — С. 313—322.
  2. Кісь С. Я. Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу України / С. Я. Кісь, Д. В. Тимошенко, В. П. Петренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2009. — № 1 (19). — С. 147—152.
  3. Тимошенко Д. В. Створення постійних і тимчасових команд в рамках підприємства з метою інтенсифікації інтелектуальної праці персоналу / Д. В. Тимошенко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 2. — Т. 2. — С. 91—95.
  4. Тимошенко Д. В. Мотиваційна функція в інтегрованій системі управління ВАТ «Укрнафта» / Д. В. Тимошенко // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. — Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. — № 2 (18). — С. 194—206.
  5. Tymoshenko D. Ecological impact upon motivation methods in management procedures / D. Tymoshenko, H. Stepanyuk // “Modern and aesthetic development vector of modern culture”, “Economic and legal management procedures of overcoming social crisis”: materials digest of the XXVI and the XXVII International Scientific and Practical Conferences and the II stage of the Research Analytics Championships (London, June 11-June 15, 2012; London June 28-July 6, 2012) Culturology, architecture, arthistory and philosophical sciences; economic sciences and management, juridical sciences / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev — London : IASHE, 2012. — P. 148—149.
  6. Тимошенко Д. В. Аналіз використання теоретичних основ і практичних технологій мотивування персоналу / Д. В. Тимошенко // Кримський економічний вісник. — 2012. — № 1. — Частина 2. — С. 276—281.
  7. Тимошенко Д. В. Шляхи гармонізації людських стосунків у контексті тімбілдінгу / Д. В. Тимошенко, А. О. Устенко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Збірник наукових праць). Вип. ХІХ (4) / СЕУ. Національний ун-т водного господарства та природокористування. Ін-т Європейської інтеграції. Редкол.: голов. ред. В. І. Павлов. — Рівне, 2013. — С. 212—219.
  8. Тимошенко Д. В. Організація командної взаємодії як ключова компетенція вищого порядку / Д. В. Тимошенко // Економічний вісник університету (Збірник наукових праць учених та аспірантів). Вип. 22 (2) / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Редкол.: голов. ред. Т. М. Боголіб. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — С. 153—157.
Email timdimok@yandex.ru