Петрина Марія Юріївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Інвестиційний менеджмент, організація і планування виробництва, економіка підприємства, менеджмент і адміністрування (управління інноваціями).
Сфера наукових інтересів Розвиток інноваційної діяльності та розробка інноваційної стратегії розвитку підприємств, технологічних парків, оцінка інноваційного потенціалу організацій
Основні праці
  1. Marija Petryna, Lesya Tarajewska, Lesya Werbowśka Ukraina w drodze do innowacyjnego rozwoju. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. 2015. №66. С.113-122. 
  2. Петрина М.Ю. Аналіз та оцінка інноваційної діяльності технопарків України. Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Петренка В.П., д.е.н., професора Полянської А.С. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. С.219-234.
  3. Галюк І.Б., Петрина М. Ю., Петренко В. П. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 344 с.
  4. Петрина М.Ю., Кушлик О. Ю. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку ПЕК в контексті енергетичної безпеки та регіонального розвитку України. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи: монографія / за редакцією д.е.н, професора Данилюка М. О., д.е.н., професора Полянської А. С. Івано-Франківськ, 2017. С. 41-60.
  5. Запухляк І. Б., Петрина М. Ю. Людський фактор інтелектуальних ресурсів як головний у забезпеченні готовності підприємства до змін. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 1. С. 17–24.
Email reg@nung.edu.ua