Петрина Марія Юріївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Інноваційний менеджмент; економіка підприємства; організація, планування та управління підприємством
Сфера наукових інтересів Розвиток інноваційної діяльності та розробка інноваційної стратегії розвитку підприємств, технологічних парків, оцінка інноваційного потенціалу організацій
Основні праці
  1. Петрина М. Ю. Аналіз та оцінка інноваційної діяльності технопарків України / М. Ю. Петрина // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д.е.н., професора Петренка В.П., д.е.н., професора Полянської А.С. — ІФНТУНГ, 2015. — С. 219 — 234.
  2. Галюк І. Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави: монографія / І. Б. Галюк, М. Ю. Петрина, В. П. Петренко. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. — 344 с.
  3. Петрина М. Ю. Предпосылки создания и утверждения инновационной модели развития экономики Украины / М. Ю. Петрина // Информатика, метематическое моделирование, экономика: Сборник научных статей по итогам Пятой Международной научно-практической конференции, г.Смоленск, 11-15 мая 2015 г. В 2-х томах. Том 2. — Смоленск : Смоленский филиал Российского университета кооперации, 2015. — С. 261 — 266.
  4. Петрина М. Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України / М. Ю. Петрина // Фінанси України. — 2013. — № 8. — С. 97 — 112.
  5. Петрина М. Ю. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури / М. Ю. Петрина // Регіональна економіка. — 2006. — № 3. — С. 119 — 129.
Email reg@nung.edu.ua