Мазур Мирослав Павлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
  • Директор інженерно-екологічного інституту
  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1995 р. Працює в університеті з 2000 року. В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: фізика твердого тіла.

Автор і співавтор 23 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

  • Косяченко Л.А., Мазур М. П. Длинноволновое излучение горячих носителей заряда в кремнии//Физика и техника полупроводников. -1999. -33, № 2.
  • Махній В. П., Мазур М. П., Ткаченко І. В. Механізми дефектоутворення у дифузійних шарах ZnSe:Te//Фізика і хімія твердого тіла, Т.6, № 4, 2005.
  • Kosyachenko L.A., Mishchenko E. G., Mazur M.P. An electroluminescence study of hot-carrier scattering in nonpolar semiconductors Abstracts booklet of the second international school-conference on physical problems in material science of semiconductors. -Chernivtsi(Ukraine). -1997. -P.198.
  • Федоров О.Є., Кріцак Т. О., Мазур М. П., Чернов Б. О., Сімків М.Є. Збірник задач з фізики для вступників в ІФНТУНГ. -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003.
  • Мазур М. П., Чернов Б. О., Федоров О.Є., Кріцак Т. О., Бакума Т. Д., Зарін П. П., Сімків М.Є. Фізика. Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі. Лабораторний практикум.-Івано-Франківськ: “Факел”, -2003.
  • Федоров О.Є., Кріцак Т. О., Мазур М. П., Чернов Б. О., Петрук З. В., Сімків М.Є. Фізика. Електростатика. Постійний струм. Лабораторний практикум. -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003.