Кушлик Оксана Юріївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Планування, Стратегічний менеджмент
Сфера наукових інтересів стратегічне управління підприємством
Основні праці
  1. Кушлик О. Ю. Особливості трансформації інтелекту в економічні результати в управлінні стратегічним потенціалом підприємств / О. Ю. Кушлик, М. Ю. Петрина // «Економіка і регіон» — Полтава : ПолтНТУ, 2012. — № 4 (35). — С. 111—115.
  2. Кушлик О. Ю. Використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності / Кушлик О. Ю., Ріщук Л. І. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. — Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2014. —  № 2 (10). — С. 110—116.
  3. Polyanska A. S., Kushlyk O. Yu. The connection of strategic and operation activity in achieving of enterprise’s effectiveness [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. № 1.
  4. Кушлик О. Ю. Передумови успішної реалізації стратегії / О. Ю. Кушлик // Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення: Міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 6-7 квітня 2012 р.: тези доп. — Одеса, 2012. Ч 1. — С. 31—32.
  5. Кушлик О. Роль інтелекту в стратегічному менеджменті / О. Кушлик, М.Петрина, А. Мельник // «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013 року) : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Івано-Франківськ, 2013. — С.111—113.
  6. Кушлик О. Ю. Роль стратегії та операційної ефективності в управлінні підприємствами // О. Ю. Кушлик, Л. І. Ріщук // «Світова економіка ХХІ століття: фактори впливу на стан і розвиток економічних процесів» (Львів, 28 лютого 2014 року) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: ЛЕФ, 2014. — Ч.2. — С. 36—39.
  7. Кушлик О. Ю. Роль системи керування ефективністю бізнесу у формалізації стратегії / О. Ю. Кушлик // «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак,В. П. Приходько. У 3-х частинах. — Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — Ч. 3 — С. 143—145.
Email reg@nung.edu.ua