Вербовська Леся Степанівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає інтелектуальна власність; управління змінами; менеджмент процесів; основи менеджменту; економіка і організація управління; міжнародний менеджмент
Сфера наукових інтересів

розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва; стратегічний розвиток людських ресурсів; інтелектуальна власність; управління змінами

Основні праці
  1. Вербовська Л. С. Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій у контексті транскордонного співробітництва / Л. С. Вербовська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / за ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Видавництво «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», 2013. — Вип. 9. — Т.1. — 236 с.
  2. Вербовська Л. С. Економічна безпека прикордонних територій, головна складова інвестиційної привабливості транскордонної співпраці // Л. С. Вербовська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). — Львів, 2013. — Вип. 4 (102). — 448 с.
  3. Verbovska L.S. «Kompetencja jak główny aspekt rozwoju zasobów ludzkich» / L. S. Verbovska / Monografia „Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami” wydana przez UEP i PTE Poznań, red. Prof. Barbara Borusiak, 2013 r. — st. 167.
  4. L. Verbovska „Współpraca transgraniczna regionów Zachodniej Ukrainy w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa” // E. Janton–Drozdowska, L. Verbovska // Przegląd Ekonomiczny. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu N13. UEP Poznań, 2014 r. — st. 5—15.   
  5. Вербовська Л. С. Інтелектуальна власність як об’єкт управління на підприємствах області// Л. С. Вербовська, Н. Є. Василишина, М. В. Берлоус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Видавництво «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», 2014. — Вип. 10 — т.1.
  6. Вербовська Л. С. Економічна безпека прикордонних територій як головна складова інвестиційної привабливості в контексті транскордонної співпраці.// Л. С. Вербовська // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. — ІФНТУНГ, 2015. — 287 с.
Email verlesya@gmail.com