Вербовська Леся Степанівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Управління змінами; менеджмент процесів; адміністративний менеджмент; управління локальним розвитком; міжнародний менеджмент.
Сфера наукових інтересів

Розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва; розвиток людських ресурсів в контексті змінного середовища; процесні підходи в управлінні; управління змінами.

Основні праці
  1. Verbovska L., Vasylchenko G., Vasylchenko S. Strategic planning of united local communities development. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskie. 2017. № 75. URL: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/ (дата звернення: 12.02.2020).
  2. Вербовська Л. С., Дзвінчук Д. І., Петренко В. П. та ін. Дев’ять нарисів з управління змінами : навч. посіб / за ред. В. П. Петренка. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 164 с.
  3. Verbovska L. Management of Personnel Development in Conditions of Change. Advances in Manufacturing II. 2019. Vol. 3. 306 p.
  4. Вербовська Л. С., Степанюк Г. С., Кушлик О. Ю. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2019. № (1). С.142–154.
  5. Вербовська Л. С. Інтегрування діяльності вітчизняних ЗВО у світовий освітній простір. Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження : моногр. серія у 4 т. Т2 / наук. ред. серії В. Н. Парсяк. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 296 с.
Email verlesya@gmail.com