Берлоус Марія Володимирівна

Українська
Посада: 
Дисципліни, які викладає: Інтелектуальна власність, Основи менеджменту, Основи підприємницької діяльності
Сфера наукових інтересів: управління людськими ресурсами
Основні праці:
  1. Гораль Л.Т. Про трансформацію структури вертикально-інтегрованої компанії / Л. Т. Гораль, М.В. Берлоус  // Ukraine — EU. Modern technology, business and low: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection. — Chernigiv : CHUT, 2015. — 286 p.
  2. Берлоус М. В. Теоретичні засади формування оргструктур / М. В. Берлоус // «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 року): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — Івано-Франківськ: пп. Голіней О.М., 2015. — 398 с.
  3. Василишина Н. Є. Покращання підприємницького клімату в процесі стратегічного розвитку Івано-Франківщини / Н.Є. Василишина, М. В. Берлоус // [Електронний ресурс] : [сайт]. «Ефективна економіка». — Електрон. дані. — 2015. — № 6. — Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua
Email: masher@i.ua