ІФНТУНГ має що запропонувати у сфері дуальної освіти

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу готовий ділитись  стратегіями вишу у сфері дуальної освіти, яка належить сьогодні до пріоритетів  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність». В університеті добре розуміють, наскільки важливими є навчання студентів під час трудової діяльності, залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної роботи, оновлення освітніх стандартів. На думку адміністрації ІФНТУНГ – ректора Євстахія Крижанівського та проректора з науково-педагогічної роботи Олега Мандрика, слід насамперед враховувати конкретні запити підприємств до змісту та якості професійної освіти, здійснювати інституційні дослідження і консультування щодо якості надання освітніх послуг у цій сфері. Університет готовий презентувати досвід створення навчально-виробничих комплексів із залученням низки підприємств, створення гнучких графіків, що передбачають теоретичну підготовку та практику на виробництві, де студенти працюють на робочих місцях за спеціальністю, виконують передбачені індивідуальними навчальними планами практичні та лабораторні заняття.

До слова, досвід та певні напрацювання ІФНТУНГ у цій сфері вже обговорювали на спільному засідання Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та членів Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів за участі Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич, яке відбулось на базі ІФНТУНГ у вересні 2017 року. Тоді піднімалось питання дуальної освіти, як форми підготовки конкурентоспроможних фахівців для економіки України. Адже ці зміни мають на меті покращити якість освіти в Україні, привести її до рівня європейських стандартів, вийти на ключові компетентності, якими повинен оволодіти студент.

Особливості та переваги впровадження дуальної освіти в ІФНТУНГ були представлені також у  рамках науково-практичного семінару з питань впровадження дуальної освіти, що відбувся наприкінці січня цього року на базі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП, м. Рівне).

News category: 
Українська